De Kartuizerwoning aan de Buitenwatersloot

Auteurs:

Struijk, Aart

Volledige referentie:

Aart Struijk
De Kartuizerwoning aan de Buitenwatersloot, in: Jaarboek Delfia Batavorum, 26 (2016), 61-70  
[Struijk 2016]

Trefwoorden:

Buitenwaterschoot > Delft O.Cart. (possessio bonorum –), Delft O.Cart. (possessio bonorum Buitenwatersloot), possessiones bonorum

Tekstmededelingen:

Boerderij de Carthuijserwoning
Het kartuizerklooster aan de Buitenwatersloot is in 1572 op bevel van de Prins van Oranje gesloopt. Hij wilde voorkomen dat het vijandelijke Spaanse leger zich in kastelen, kloosters en boerderijen kon vestigen, en van daaruit de stad Delft van dichtbij zouden bedreigen. De bezittingen en de landerijen van de Delftse kloosters zijn geconfisqueerd door de Staten van Holland en overgedragen aan de stad Delft. In de jaren daarna zijn die stukken land aan particulieren verkocht.
Mr. Jan Pietersz. van de brouwerij 'in 't Houffijser' aan de Voorstraat in Delft, was een van de kopers. Hij kocht omstreeks 1582 een stuk land, dat naast het voormalige klooster lag. Zijn schoonzoon Jan Jansz. Valckenier heeft op een deel van de fundamenten van het kartuizerklooster omstreeks 1608 een boerderij laten bouwen.
Die boerderij, die later de Carthuijserwoning of Kartuizerwoning werd genoemd, is steeds verhuurd of verpacht. Een van de pachters, Gabriël Pleunen van der Kooij heeft de boerderij in 1632 gekocht voor 10.000 gulden. In 1668 is zijn zoon Arij van der Kooij eigenaar geworden. Na diens dood is de boerderij in 1708 gekocht door zijn schoonzoon Cornelis Jansz. Langelaan, die de kartuizerwoning tien jaar later weer verkocht aan kruitmaker Salomon van der Heul. De boerderij met enkele grote stukken land werd tot 1764 verhuurd aan Simon Gabriëlsz. van der Kooij.
Omstreeks 1755 werd Pieter van Bleijswijk de eigenaar; hij overleed in 1790. De pachter, Simon van den Bergh, heeft de Carthuijserwoning in 1798 gekocht, en tot 1822 in bezit gehad. Daarna werd baron Theodorus van Herzeele eigenaar. Hij en zijn nakomelingen verpachtten de boerderij aan Arend van den Berg, en deze familie heeft de boerderij bewoond tot aan de afbraak omstreeks 1875. In de plaats ervan werd de nieuwe Marlothoeve gebouwd aan de Buitenwatersloot, en ook die werd tot ca. 1940 gepacht door de familie Van den Berg. – © http://www.buitenwatersloot-delft.nl/Kartuizer-klooster.html.