Een Middelnederlands allegorisch recept uit het kartuizerklooster te Leuven