Bespiegelingen over de Bijbelvertaler van 1360: zijn milieu, werk en persoon. Afl. 2: Was de vertaler van 1360 leek of geestelijke?