Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste Boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende spoor-naspeuringen


Volledige referentie:

Jac. Van Ginneken
Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste Boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende spoor-naspeuringen, Wetteren, 1929, 133 p. (= Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde, reeks 3: Middelnederlandsche uitgaven, 23)
[Van Ginneken 1929]

Trefwoorden:

Gerardus Magnus, Henricus Egher de Calcaria O.Cart. (Imitatio Christi), Imitatio Christi, Joannes de Schoonhovia, Thomas a Kempis