Bronnen tot de geschiedenis van het Sint Ursulaconvent te Schiedam

Auteurs:

Hoek, C.

Volledige referentie:

C. Hoek
Bronnen tot de geschiedenis van het Sint Ursulaconvent te Schiedam, in: Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor genealogie, 23 (1968), 261  
[Hoek 1968]

Trefwoorden:

confraternitates, Schiedam (T.O.R. Sint-Ursula), Zierikzee O.Cart. (confraternitas)

Notities:

Gebedsovereenkomst van 1449 tussen de kartuis van Noordgouwe bij Zierikzee en de zusters-tertiarissen van het Sint-Ursulaklooster te Schiedam.