Die Kartäuser in Österreich

Auteurs:

...

Volledige referentie:

...
Die Kartäuser in Österreich, 3 dln., Salzburg, 1981, III-235, 308, V-215 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 83:1-3)  
[Österreich 1981]

Trefwoorden:

Austria O.Cart. (historiographia)

Notities:

Dl. 1: 1980.
Dln. 2 & 3: 1981.
Akten van het tweede internationaal congres gewijd aan de geschiedenis en spititualiteit van de Kartuizers, gehouden in de kartuis van Aggsbach van 11 tot 14 september 1980.