De bezittingen van de kartuizermonniken in Drongen


Volledige referentie:

Guido Demuynck
De bezittingen van de kartuizermonniken in Drongen, in: Jaarboek van de heemkundige Kring Dronghine, 38 (2019), 133-165, 17 ill.  
[Demuynck 2019]

Trefwoorden:

Drongen > Gent O.Cart. (possessio bonorum –), Gent O.Cart. (possessio bonorum Drongen), possessiones bonorum

Notities:

Betreft de bezittingen van de Gentse kartuizers in het midden van de 18e eeuw.