Amsterdam (1500-1578)

Het Kartuizerklooster in de 16de eeuw.
Historiserende reconstructie van een deel van het Kartuizerklooster, vermoedelijk de toegangspartij aan de westzijde. Het klooster lag aanvankelijk buiten de stad. Pas bij de stadsuitleg van 1612 kwam het binnen de muren te liggen, en wel tussen de Lindengracht, de Tweede Lindendwarsstraat, de Karthuizersstraat en de Lijnbaansgracht. De reconstructies van het klooster gaan in hoofdzaak terug op de vogelvluchtkaart van Balthasar Florisz. uit 1625, maar gewoonlijk werd er lustig bijgefantaseerd, zoals ook hier het geval is.

Tekening.
Datering: 1700-1750.

Bron: Amsterdam, Stadsarchief, Collectie Van Eeghen: tekeningen, afbeeldingsbestand 010055000063.