Conspectus bibliographicus

1. Tabula materiarum
- architectura
- bibliotheca
- Dionysius Van den Eynde, Origines Carthusianorum Monasteriorum (ms. Brussel KB)
- fundatio
- historiographia
- Invectiones (pugillares)
- monasticon
- ms. Brussel KB
- necrologium
- visitationes

2. Conspectus cartusiensis
[Devaux & Van Dijck 2005c]54-55
[Gruijs 1977a]230: cf. Bois-le-Duc [Vught]

3. Conspectus auxiliaris non-cartusiensis
- Diercxsens, J.-C., Antverpia Christo nascns et crescens, seu acta ecclesiam Antverpiensem ejusque apostolos ac viros pietate conspicuos concernentia usque ad seculum XVIII, 7 dln., Antverpiae [Antwerpen] 1773: dl. 7, 164-176, 408-410, 442
- Lavalleye, J., ‘La situation des bibliothèques des couvents supprinés par Joseph II en 1783’, in: Paginae Bibliographicae, 2 (1927), 550
- Mertens, F. H. & Torfs, K. L., Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, 7 dln., Antwerpen 1845-1853: dl. 5, 367, 404-406, 606
- Persoons, E., ‘Handschriften uit kloosters in de Nederlanden in Wenen’, in: Archief- en bibliotheekwezen in België, 38 (1967), 64, 94, 97, 101
- Prims, F., ‘De geestelijke orde’, in: F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl. 8:3, Antwerpen 1943, 296-298
- [Sanderus, A.], Le grand théâtre sacré du duché de Brabant, dl. 2, La Haye 1734, 140-142
- Thys, A., Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen, 2e ed., Antwerpen 1893, 519-523
- Van der Straelen, J. F. & Van der Straelen J. B., De Kronijk van Antwerpen, ed. A. Van Berendoncks, 8 dln., Antwerpen 1929, passim1
- Verzameling graf- en gedenkschriften: Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen, dl. 5: Antwerpen – Kloosters, Antwerpen 1873, 503-529

4. Internexus
- Kartuizers [te Antwerpen] 1625-1783 (Open monument 14.09.2003: Voormalig klooster der Kapucinessen)
- Klooster van de Kartuizers. Bouwkundig element (Onroerend erfgoed Vlaanderen)
- Klooster van de Zusters Kapucinessen. Bouwkundig element (Onroerend erfgoed Vlaanderen)

...

  • 1. Chronologisch verhaal per jaar van 1770 tot 1817.