Het ‘Liber benefactorum’ van het kartuizerklooster bij Amsterdam


Volledige referentie:

Bas De Melker , ed. Tom Gaens & Koen Goudriaan
Het ‘Liber benefactorum’ van het kartuizerklooster bij Amsterdam, Leuven, 2021, 268-(2) p. (= Miscellanea Neerlandica, 47 / Studia Cartusiana, 6)
[De Melker 2021b]

Trefwoorden:

Amsterdam O.Cart.: Liber benefactorum (editio), benefactores