Leuven: Incunabel (Psalterium cum canticis ca. 1468?) [2]

Bovenmarge van fol. [a2r] met bezitsaantekening: Carthusianorum Louanientium.1

  • 1. Met dank aan Jos Bernaer (Herne) voor deze melding.