Archeologisch begeleidingsonderzoek in het voormalige kartuizerklooster te Leuven


Volledige referentie:

Johan Claeys & Marc Lodewijckx
Archeologisch begeleidingsonderzoek in het voormalige kartuizerklooster te Leuven, Leuven, KU Leuven, Faculteit Letteren, Onderzoekseenheid Archeologie, 2013, 18 p., ill.  
[Claeys & Lodewijckx 2013]

Trefwoorden:

archaeologia, Leuven O.Cart. (archaeologia)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.