Gerardus Calcificis prior Coloniae


Volledige referentie:

Leo Le Vasseur
Gerardus Calcificis prior Coloniae, in: Leo Le Vasseur, Ephemerides Ordinis Cartusiensis, dl. 3, Monstrolii [Montreuil], 1891, 5-10  
[Le Vasseur 1891a]

Trefwoorden:

biographiae, Gerardus Kalckbrenner O.Cart. (biographia)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.