Petrus de Wal O.Cart.: Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis cum aliis externis tum patriae tum ordinis [Brussel]

Handschriften

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur 7043, 7044-46, 7047, 7048 (4 delen)1
folia deel 1 (159 folia)
deel 2 (189 folia)
deel 3 (157 folia)
deel 4 (203 folia)
auteur De Wal Petrus O.Cart.
herkomst Brussel: kartuizers
datering deel 1: 1625-1628 (periode 1400-1519)
deel 2: 1629-1630 (periode 1520-1590)
deel 3: 1630-1631 (periode 1591-1618)
deel 4: 1632-1634, 1636, 1640 (periode 1619-1633)2
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 6, 1906, 171-172 (nr. 3859)
internetref. www.archive.org/stream/cataloguedesmanu06brusuoft#page/171/mode/1up


  • 1. Het handschrift werd getranscribeerd door Francis Timmermans († 2015), voormalig lid van de vereniging Cartusiana (zie bijlage). Deze kopie is onvolledig, omdat hij ze blijkbaar gemaakt heeft in functie van de prosopografische informatie die hij nodig had voor de samenstelling van zijn [PCBR 1999]. Er bestaat ook een vroeg-twintigste-eeuwse kopie van het Brusselse manuscript die wel volledig is. Deze berust in de Grande Chartreuse (ex Archivio Cartusiae Majoris) onder de signatuur 104. Een vergelijking van de eerst- met de laatstgenoemde kopie is niet alleen wegens de volledigheid, maar ook om paleografische redenen noodzakelijk.
  • 2. De chronologische gevens zijn ontleend aan [Pil 1954]62-67.