Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Albertinus van Saint Louis
Een vorstelijk en overoud gesticht, in: Amstelodanum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam, 38 (1951), 4-6, 4 ill.
[Saint Louis 1951] PDF-pictogram Albertinus van Saint Louis_Een vorstelijk en overoud gesticht.pdf (306.77 KB)
Stephen J. Molvarec
Vox clamantis in deserto. The development of Carthusian relations with society in the High Middle Ages, in: Stephen J. Molvarec & Tom Gaens (eds.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Proceedings of the Symposium Ordo pre ceteris commendatus held in Zelem, Belgium, Septermber 2008, Leuven, 2013, 13-49 (= Miscellanea Neerlandica, 41 / Studia Cartusiana, 2)
[Molvarec 2013]
Zsuzsanna Péri-Nagy
Vox, imago, littera: Nicholas Love’s Mirrour of the Blessed Life of Jesu Criste, Doctoral dissertation, Budapest, Eötvös Loránd University: Faculty of Humanities, 2014, 251 p., 33 ill.
[Péri-Nagy 2014] PDF-pictogram Péry-Nagy_Vox, imago, littera. Nicholas Love’s Mirrour of the Blessed Life of Jesu Criste.pdf (10.42 MB)
...
Vraaggesprek met een kartuizer monnik over de zin van het contemplatieve leven, in: O Bonitas! Halfjaarlijks bulletin van de Stichting "Dionysius de Kartuizer", 37 / voorjaar (1968), 1-12, 4 ill.  
[Vraaggesprek 1968]
Aug. Vander Meersch
De Vroede (Henri), in: Biographie nationale de Belgique, 5 (1876), 874-875
[Vander Meersch 1876] PDF-pictogram Vander Meersch_De Vroede Henri.PDF (685.43 KB)
Frans Claes
Vroegere bezittingen van de kartuizers van Zelem, in: Oost-Brabant. Heemkundig tijdschrift voor het Hageland en omgeving, 21 (1984), 51-57, 1 ill.
[Claes 1984]
W
Roger Schrije
Een waardevol handgeschreven perkament uit 1740, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 23 (1995), 180-182  
[Schrije 1995]
...
Waarom kartuizers naar Nederland?, in: O Bonitas! Halfjaarlijks bulletin van de Stichting "Dionysius de Kartuizer", 35 (1967), 1-6  
[Nederland 1967] PDF-pictogram Kartuizers naar Nederland.PDF (3.82 MB)
Hansjakob Becker
War das Stundengebet der Kartäuser von Anfang an monastisch?, in: Archiv für Liturgiewissenschaft, 13 (1971), 196-209
[Becker 1971a]
...
Warum heute noch Kartäuser?, Limburg an der Lahn, 1955, 16 p.  
[Heute Kartäuser 1955]
Christian De Backer
Wat is er gebeurd met de boeken van de kartuize Monnikhuizen bij Arnhem?, in: Christian De Backer, A. J. Geurts & A. G. Weiler (eds.), Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs, Nijmegen & Grave, 1985, 27-36 (= Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6)
[De Backer 1985]
Louis M. Goegebuer
Wat is Moderne Devotie?, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 235-245
[Goegebuer 1983]
Jan G. M. Sanders
Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster "Het Hollandse Huis" bij Geertruidenberg 1336-1595, Hilversum, 1990, 238 p., 39 ill. (= Hollandse studiën, 25)
[Sanders 1990]
Rob Faesen
We were perplexed by what he wrote: The Carthusians and a crucial moment in the development of mystical literature in the Low Countries, in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 217-232 (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Faesen 2014]
Liesbeth Zuidema
Weerspiegeling van twee leefwerelden. Het Delftse kartuizerklooster en het drieluik met de familie Van Beest, in: Madoc. Tijdschrift over de middeleeuwen, 18 (2004), 260-270  
[Zuidema 2004]
J. Vrancken
Weiderechten (voor de kartuizers). [Het oude Zelem], in: Eigen schoon en de Brabander, 48 (1965), 143-147
[Vrancken 1965e]
Renate Prochno
Wenn hohe Herren speisen. Die Kosten von Arbeitsessen um 1400 in der Kartause von Champmol, der Grablege der burgundischen Herzöge, in: Lukas Madersbacher & Thomas Steppan (eds.), De re artificiosa. Festschrift für Paul von Naredi-Rainer zu seinem 60. Geburtstag, Regensburg, 2010, 217-228
[Prochno 2010]
Elly Cockx-Indestege
Wenzel Hollar, Kartuizer - 1663 [ets], in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Leuven, 1984, 272, 1 ill. (= Dietsche Cronycke, 7)  
[Cockx-Indestege 1984q]
Albertus Emiel Pil
De werken van Jan van Blitterswijck, uitgegeven door Govaert Schoevaerts, in: Albertus Emiel Pil, Een handleiding voor het geestelijk leven der Brusselse begijnen, Brugge & 's-Gravenhage, 1965, 483-485 (= Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 16)  
[Pil 1965] PDF-pictogram Pil_Werken van Jan van Blitterswijck.pdf (779.9 KB)
Meta Niederkorn-Bruck
Werner Rolevinck: Wissensspeicher, Wissenswelt und Wissen von der Welt. Aufbereitung des Wissens bei den Kartäusern, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber amicorum James Hogg. Kartäuserforschung 1970-2006. Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8-1.9.2006 Kartause Mauerbach, dl. 6, Salzburg, 2008, 47-67 (= Analecta Cartusiana, 210:6)
[Niederkorn-Bruck 2008b] PDF-pictogram Niederkorn-Bruck_Werner Rolevinck, Wissenspeicher bei den Kartäusern.PDF (3.62 MB)
Egidius Holzapfel
Werner Rolevincks Bauernspiegel. Untersuchung und Neuherausgabe von De regimine rusticorum, Basel, Freiburg im Breisgau & Wien, 1959, 159-(1) p. (= Freiburger theologische Studien, 76)
[Holzapfel 1959]
H. L. Leeuwenberg
Westmaas, een kartuizer nederzetting in de Hoekse Waard, in: E.S.C. Erkelens-Buttin (ed.), De Kerk en de Nederlanden:archieven, instellingen, samenleving.Aangeboden aan ... C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie ... aan de Univ. van Amsterdam, Hilversum, 1997, 297-313  
[Leeuwenberg 1997]
Gaby Verduyn
Westvlaming aan de universiteit van Franeker [Hugo Verduyn O.Cart.], in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 95 (1995), 107
[Verduyn 1995]
Albertus Emiel Pil
Wetenschappelijk onderzoek bij de kartuizers omtrent hun Westvlaamse kloosters (1887-1903), in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 66 (1965), 6-10  
[Pil 1965]
J. P. Gumbert
What do we want to remember? Memories in the manuscripts of two Dutch monasteries: the Benedictine abbey of Egmond and the Utrecht Charterhouse, in: Jeroen Deploige & Renée Nip (eds.), Manuscript and memory in religious communities in the medieval Low Countries, Turnhout, 2015, 19-35 (= The Medieval Low Countries, 2 / special issue)
[Gumbert 2015]

Pagina's