Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan T  [Clear All Filters]
1960
H. Tüchle
Kartause Marienbühl in Straßburg-Königshofen, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1381
[Tüchle 1960]
1942
Paul Teeuwen
Dionysius van Ryckel (De Karthuizer) 1402 (1403)-1471, in: Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie, 36 (1942), 1-12
[Teeuwen 1942]
1938
Paul Teeuwen
Dionysius de Kartuizer en de philosophisch-theologische stroomingen aan de Keulsche universiteit, Brussel & Nijmegen, 1938, 144 p. (= Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen)
[Teeuwen 1938]
1930
Margaret E. Thompson
The Carthusian Order in England, London, 1930, X-550 p. (= Publications of the Church historical society, 3)
[Thompson 1930]
1925
D. C. Tinbergen
Jan van Brederode als vertaler van Des Coninx Summe, in: De nieuwe taalgids, 19 (1925), 81  
[Tinbergen 1925]
1907
D. C. Tinbergen
Des coninx summe, Leiden, 1907, 696-(2) p. (= Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde, 23-24)  
[Tinbergen 1907]
1900
D. C. Tinbergen
Des Coninx Summe. Inleiding, Groningen, 1900, VI-214 p.  
[Tinbergen 1900]
1876
J.-J. Thonissen
Denis le Chartreux, in: Biographie nationale de Belgique, 5 (1876), 585-595  
[Thonissen 1876]
1875
Alberdingk Thijm
Bartholomaeus, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 2 (1875), 110  
[Thijm 1875]

Pagina's