Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan N  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
Tore S. Nyberg
Hugo de Balma in seiner Vater-Unser-Auslegung und die heilige Birgitta von Schweden, in: Silvio Chiaberto (ed.), Certose di montagna, certose di pianura. Contesti internazionali e sviluppo monastico, Borgone Susa, 2002, 185-192 (= Convegno internazionale per l’VIII Centenario della certosa di Monte Benedetto)
[Nyberg 2002]
M. Nuyttens
Inventaris van het archief van de priorij van Sint-Maartens-Bos te Sint-Martens-Lierde, 1976, 227-(3) p. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Ronse)
[Nuyttens 1976]
Klaus Josef Notz
Katharer und Kartäuser – ein (un)-möglicher Vergleich, in: James Hogg (ed.), The mystical tradition and the Carthusians. Internationaler Kongress vom 20. bis zum 23. September 1995, Stift Lilienfeld, dl. 5, Salzburg, 1996, 67-82 (= Analecta Cartusiana, 130:5)
[Notz 1996]
S. Nocentini
Guigo II Carthusiensis prior, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:5 (2014), 567
[Nocentini 2014b]
S. Nocentini
Guigo I Carthusiensis prior, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:5 (2014), 565-567
[Nocentini 2014a]
S. Nocentini
Georgius Carthusiensis de Horto Christi, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:2 (2012), 174
[Nocentini 2012]
Robert Nixon
The Mirror of Cruelty [Speculum haereticae crudelitatis, by Arnold Havens]. A compendium of atrocities committed against Catholics in the sixteenth century, Budapest & Arad, 2022, 100 p., ill.  
[Nixon 2022]
Peter Nissen
De anti-doperse geschriften van Petrus van Blommeveen, Cornelius Crocus, Joannes Bunderius en Georgius Cassander, in: Doopsgezinde bijdragen, n.r. 11 (1985), 171-184
[Nissen 1985c]
Peter Nissen
Een schilderij van de marteldood der Londense kartuizers in 1535 in het Gemeentelijk Museum van Roermond, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 103 (1984), 49-59, 1 ill.
[Nissen 1984c]
Peter Nissen
Eenzaamheid als zoeken van God, in: Benedictijns tijdschrift, 62 (2001), 90-103  
[Nissen 2001]
Peter Nissen
Carthusian worlds, Carthusian images. The fascination of silence and inaccessibilty, in: Studies in spirituality, 24 (2014), 143-154
[NIssen 2014] PDF-pictogram Nissen_Carthusian worlds, Carthusian images.PDF (5.83 MB)
Peter Nissen
Dom Benoît Lambres, a profilic Carthusian writer of the 20th century, in: Notes & commentary [of] the Center for Contemplative Studies in the University of Dallas, 5 / Fall 1982 (1982), 2-4
[Nissen 1982a] PDF-pictogram Nissen_Benoît Lambres, a profilic Carthusian writer.PDF (635.91 KB)
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471): de roem van de Roermondse kartuis, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 158-165, 289-290, 2 ill.  
[Nissen 2009c]
Peter Nissen
Mystiek van de kartuizers, in: Joris Baers, Gerrit Brinkman, Aulke Jelsma & Otger Steggink (eds.), Encyclopedie van de mystiek. Fundamenten, tradities, perspectieven, Kampen & Tielt, 2003, 597-602
[Nissen 2003b ]
Peter Nissen
Terugblik op het negende eeuwfeest van de Kartuizerorde, 1084-1984, in: Monastieke informatie, 16 (1985), 126-136, 158-168
[Nissen 1985b]
Peter Nissen
Kartuizers leven als kluizenaars in gemeenschap. De stille kracht van het witte paradijs, in: Volzin. Opinieblad voor geloof en samenleving, 8:7 (2009), 24-27
[Nissen 2009d]
Peter Nissen
De geschiedenis van de kartuis van Onze Lieve Vrouw van Bethlehem te Roermond, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 62-77, 254-258, 2 ill.  
[Nissen 2009b]
Peter Nissen
Monnik en muze. Dom Benoît Lambres en het zielsavontuur van Desmond Bowdry, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 309-316 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Nissen 2004]
Peter Nissen
Peter van Blommeveen's writing Assertio purgatorii (1534-1535): a polemical treatise against Münsterite anabaptism, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 160-191 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[Nissen 1984a]
Peter Nissen
Analecta Cartusiana, in: Notes & commentary [of] the Center for Contemplative Studies in the University of Dallas, 5 / Fall 1982 (1982), 1-2
[Nissen 1982b]
Peter Nissen
De Kartuizerorde: een eeuwenoud getuigenis van stille concentratie, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 12-21, 245-246, 2 ill.  
[Nissen 2009a]
Peter Nissen
Die Bibliothek der Kartause Bethleem zu Roermond. Ein Forschungsüberblick, in: Kartäuserregel und Kartäuserleben. Internationaler Kongress vom 30. Mai bis 3. Juni 1984, Stift Heiligenkreuz , dl. 3, Salzburg, 1985, 182-225 (= Analecta Cartusiana, 113:3)
[Nissen 1985a] PDF-pictogram Nissen_Bibliothek der Kartause zu Roermond.PDF (3.05 MB)
Peter Nissen
Een onbekend schilderij van de kartuis van Roermond, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 105 (1986), 174-178
[Nissen 1986]
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471), de "doctor extaticus" uit Rijkel, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 28 (2003), 202-212
[Nissen 2003a] PDF-pictogram Nissen_Dionysius doctor extaticus uit Rijkel.PDF (1.33 MB)
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer en het testament van Johannes de Lovanio, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 99 (1980), 33-50, 1 ill.
[Nissen 1980] PDF-pictogram Nissen_Dionysius de Kartuizer en Johannes de Lovanio.pdf (2.89 MB)

Pagina's