Literatuur

[Delvaux 1972b]1463, 1470

Faider 1936, 35-36

PB Delft (beeld 40) [PCB 1976]41 (nr. 25)1 [PCB Suppl. 1978]7 (nr. 25)2 [PCBR 1999]dl. 2, 337 (nr. NLM002), 533 (nr. NLM002)

[Scholtens 1930a] [Scholtens 1932b]327-328, 345-346 [Smeyers 1969b]

[Van Nieuwstadt 1975b] 141, 148 [Van Hasselt 1886]345

  • 1. Foute informatie met betrekking tot deze kartuizer. De vermelde gegevens betreffen eerder Adrianus de Sciedam (zie prosopografie).
  • 2. De voornoemde foute informatie wordt hier rechtgezet. Maar hier krijgt de betrokken kartuizer een tweeledige voornaam, met name Adrianus-Joannes. Evenwel wordt het tweede lid van de voornaam in de gekende bronnen en literatuur niet vermeld.