Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma

Auteurs:

Tom Gaens

Volledige referentie:

Tom Gaens
Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma, in: Hildo van Engen & Gert Verhoeven (eds.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden, Hilversum, 2008, 69-106, 4 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 110)  
[Gaens 2008]

Trefwoorden:

Amsterdam O.Cart. (urbanitas), Devotio Moderna, Schisma Occidentale, urbanitas, Utrecht O.Cart. (urbanitas)

Notities:

Gebruikt als onderdeel van het proefschrift [Gaens 2019a]139-186.