Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Devotio Moderna  [Clear All Filters]
2021
Bas De Melker
Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435, onder redactie van Mariëlle Callenbach, Tom Gaens, Koen Goudriaan & Patrick Vlegels, Hilversum, 2021, 550 p., ill.  
[De Melker 2021a]
2019
Tom Gaens
Beter dan het origineel. Kartuizeridealen en de vroege Moderne Devotie, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 2019, 369-(1) p., 28 ill.  
[Gaens 2019a]
2016
Tom Gaens
Sic vivere est devote vivere. Henry of Coesfeld as theologian of modern-day devotion, in: Mathilde Van Dijk, José Van Aelst & Tom Gaens (eds.), Faithful to the Cross in a moving world: Late medieval Carthusians as devotional reformers, Leiden, 2016, 13-39 (= Church history and religious culture, 96:1-2)  
[Gaens 2016a] PDF-pictogram Gaens_Henry of Coesfeld as theolgian of Modern-day Devotion.pdf (12.29 MB)
2013
Frans Gooskens
Curialists, Carthusians, and Hospitals. An analysis of a series of interlocking networks surrounding the Modern Devotion, in: Stephen J. Molvarec & Tom Gaens (eds.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Proceedings of the Symposium Ordo pre ceteris commendatus held in Zelem, Belgium, Septermber 2008, Leuven, 2013, 231-245, ill. (= Miscellanea Neerlandica, 41 / Studia Cartusiana, 2)
[Gooskens 2013]
Iris Kwiatkowski
Non verbo sed scripto predicantes. Die Rezeption der Devotio-Literatur im Rahmen kartäusischer Schreib- und Übersetzertätigkeit, in: Iris Kwiatkowski & Jörg Engelbrecht (eds.), Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna. Zur Dynamik ihres Gedankengutes, Münster, 2013, 169-183 (= Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580), 2)
[Kwiatkowski 2013b] PDF-pictogram Kwiatkowski_Rezeption der Devotio-Literatur.PDF (1.66 MB)
2012
Gérald Chaix
La réception du chartreux Lansperge. Survivance ou métamorphose de la Devotio Moderna, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 105-115, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Chaix 2012] PDF-pictogram Chaix_Réception de Lansperge.pdf (525.95 KB)
Emma Bossu
Tekstuele relaties tussen de laatmiddeleeuwse kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden. Een onderzoek naar de invloed van de Moderne Devotie op de kartuizers, Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in de geschiedenis, Gent, Universiteit Gent: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2012, IX-159 p., ill.
[Bossu 2012] PDF-pictogram Bossu_Tekstuele relaties tussen de kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden.pdf (1.49 MB)
Thomas Wünsch
Vom Konziliarismus zur Devotio Moderna. Die Transformation der Reformidee bei dem polnischen Theologen Jakob von Paradies in den Jahren 1440 bis 1450, in: Heribert Müller (ed.), Das Ende des konziliaren Zeitalters (1440-1450). Versuch einer Bilanz, München, 2012, 175-196 (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 86)
[Wünsch 2012]
2008
Tom Gaens
Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma, in: Hildo van Engen & Gert Verhoeven (eds.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden, Hilversum, 2008, 69-106, 4 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 110)  
[Gaens 2008] PDF-pictogram Gaens_Van de woestijn naar de stad.PDF (4.38 MB)
2007
Mikel M. Kors
Petrus Naghel en de Moderne Devotie: het conflict over de Bijbel in de volkstaal, in: Mikel Kors (ed.) m.m.v. Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Turnhout, 2007, 147-168, 4 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors 2007c]
1992
Gerard Achten
Kartäuser und Devotio Moderna. Kleiner Beitrag zur Geschichte der spätmittelalterlichen Mystik, in: James Hogg (ed.), Die Geschichte des Kartäuserordens. Internationaler Kongress von 30. Mai bis 2. Juni 1991 veranstaltet vom Freundeskreis der Kartause Astheim, dl. 2, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1992, 154-181 (= Analecta Cartusiana, 125:2)
[Achten 1992] PDF-pictogram Achten_Kartäuser und Devotio Moderna.PDF (1.77 MB)
1988
Jan G. M. Sanders
De Moderne Devotie als schakel tussen de kartuizers bij Geertruidenberg en bij 's-Hertogenbosch, in: J. P. A. Coopmans & A. M. D. Van der Veen (eds.), Van blauwe stoep tot citadel. Varia historica Brabantica nova Ludovico Pirenne dedicata, 's-Hertogenbosch, 1988, 69-81  
[Sanders 1988]
1986
Gryte Piebenga
Over de aflaatbrieven van Gozewijn Comhaer en de Moderne Devotie, in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 28 (1986), 130-137  
[Piebenga 1986]
1984
Otto Gründler
Devotio moderna atque antiqua. The Modern Devotion and Carthusian spirituality, in: Rozanne Elder (ed.), The spirituality of Western Christendom, dl. 2: The roots of the modern Christian tradition, Kalamazoo (Mich.), 1984, 27-45, 300-303 (= Cistercian studies series, 55)
[Gründler 1984] PDF-pictogram Gründler_Devotio Moderna atque antiqua.pdf (2.59 MB)
1983
James Hogg
The English charterhouses and the Devotio Moderna, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 257-268
[Hogg 1983]
Gérald Chaix
La réception du chartreux Lansperge. Survivance ou métamorphose de la Devotio Moderna, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 59-67, 3 ill.  
[Chaix 1983]
Louis M. Goegebuer
Wat is Moderne Devotie?, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 235-245
[Goegebuer 1983]
1967
Willem Lourdaux
Enkele beschouwingen over betrekkingen tussen Kartuizers en Moderne Devoten, in: Handelingen van het XXVe Vlaamse filologencongres. Antwerpen 17-19 april 1963, (1967), 416-423
[1967]