Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435


Volledige referentie:

Bas De Melker
Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435, onder redactie van Mariëlle Callenbach, Tom Gaens, Koen Goudriaan & Patrick Vlegels, Hilversum, 2021, 550 p., ill.  
[De Melker 2021a]

Trefwoorden:

Amsterdam O.Cart. (urbanitas), Devotio Moderna, urbanitas

Notities:

Postume uitgave van De Melkers dissertatie (Amsterdam 2002). Door zijn vroegtijdig overlijden in 2018 kon de auteur zelf zijn proefschrift niet meer publiceren.

Voor de vele verwijzingen naar het Amsterdamse kartuizerklooster in het bijzonder, zie p. 539.