"Qui vult orare, adeat mare". De invloed van het kartuizerklooster St. Andries-ter-Zaliger-Haven op het praktisch schriftgebruik van zijn monniken, op het geestelijk leven, de kunst en de politiek in Amsterdam en op de familiegeschiedenis van ... Boelens

Auteurs:

Ten Dam, Bart


Trefwoorden:

Amsterdam O.Cart. (historiographia)

Notities:

Het einde van de titel luidt volledig als volgt: ... en op de familiegeschiedenis van het geslacht Boelens.
Elektronisch raadpleegbaar.