Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis cum aliis externis tum patriae tum ordinis

Handschriften

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur 7043, 7044-46, 7047, 7048 (4 delen)1
folia deel 1 (159 folia)
deel 2 (189 folia)
deel 3 (157 folia)
deel 4 (203 folia)
auteur De Wal Petrus O.Cart.
herkomst Brussel: kartuizers
datering deel 1: 1625-1628 (periode 1400-1519)
deel 2: 1629-1630 (periode 1520-1590)
deel 3: 1630-1631 (periode 1591-1618)
deel 4: 1632-1634, 1636, 1640 (periode 1619-1633)2
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 6, 1906, 171-172 (nr. 3859)
internetref. www.archive.org/stream/cataloguedesmanu06brusuoft#page/171/mode/1up


  • 1. Het handschrift werd getranscribeerd door de heer Francis Timmermans († 2015), voormalig lid van de vereniging Cartusiana (zie bijlage). Er bestaat nog een vroeg-twintigste-eeuwse kopie van het Brusselse manuscript; deze berust in de Grande Chartreuse.
  • 2. De chronologische gevens zijn ontleend aan [Pil 1954]62-67.