Chronique de la chartreuse de Louvain depuis 1571 jusqu'en 1597


Volledige referentie:

Edmond Reusens
Chronique de la chartreuse de Louvain depuis 1571 jusqu'en 1597, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 16 (1879), 210-214  
[Reusens 1879a]

Trefwoorden:

chronica, Leuven O.Cart. (historiographia), Leuven O.Cart.: Chronicon 1571-1597 (editio)

Notities:

Voortzetting van [Reusens 1877].
Het manuscript, waaraan in de publicatie wordt gerefereerd als bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel onder het nr. 771a, bevindt zich heden te Leuven, Rijksarchief, Kerkelijk Archief van Brabant, fonds Kartuis van Leuven, inv. nr. 20435.