Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan chronica  [Clear All Filters]
2020
Wolfgang Schmitz
Neue Überlegungen zur Autorschaft der Kölnischen Chronik. Die Schlüsselstellung der Kölner Kartause, in: Christoph Reske, Kontext Buch. Festschrift für Stephan Füssel, Wiesbaden, 2020, 199-209
[Schmitz 2020]
2017
Harald Goder
Die Chroniken der Kartausen der Provincia Rheni, in: Sylvain Excoffon & Coralie Zermatten (eds.), Histoire et mémoire chez les Chartreux (XIIe-XXe siècles). Actes du Colloque international du CERCOR (24-27 juin 2015), Saint-Étienne, 2017, 245-260 (= Analecta Cartusiana, 319)
[Goder 2017]
Rolf De Weijert
De stichtingskronieken van het Utrechts kartuizerklooster Nieuwlicht, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 233-257 (= Ons geestelijk erf, 88:3-4)
[De Weijert 2017]
2016
J. A. M. Hoekx, G. Hopstaken, A. M. Van Lith-Drooglever Fortuijn & Jan G. M. Sanders
De kroniek van Gerardus Eligii, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 19-145, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Hoekx-Sanders 2016]
1985
Bruno Carra de Vaux
La chronique Quae in posterum de Portes: un récit de fondation, in: Recherches et documents du Centre Thomas More, 12 / 46 (1985), 9-46
[Carra de Vaux 1985]
1926
André Wilmart
La Chronique des premiers chartreux, in: Revue Mabillon. Revue internationale d'histoire et de littérature religieuses, 16 (1926), 77-142
[Wilmart 1926] PDF-pictogram Wilmart_La chronique des premiers Chartreux.pdf (3.48 MB)
1879
Edmond Reusens
Chronique de la chartreuse de Louvain depuis 1571 jusqu'en 1597, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 16 (1879), 210-214  
[Reusens 1879a] PDF-pictogram Reusens_Chronique de la chartreuse de Louvain 1571-1597.PDF (554.5 KB)
1877
Edmond Reusens
Chronique de la chartreuse de Louvain depuis sa fondation, en 1498, jusqu'à l'année 1525, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 14 (1877), 228-299  
[Reusens 1877] PDF-pictogram Reusens_Chronique de la chartreuse de Louvain 1498-1525.pdf (6.23 MB)