Zelem Affiche (Expo Diest 1984)

Affiche bij de tentoonstelling naar aanleiding van het negenhonderdjarig bestaan van de Kartuizerorde (1084-1984), gehouden te Diest in het Stedelijk Museum van 30 juni tot 30 september 1984. De afbeelding op de affiche is een gefantaseerde voorstelling van vier vroege kartuizerstichtingen in de Zuidelijke Nederlanden: Herne, Brugge (Genadedal), Zelem en Gent. De illustratie is een fragment uit de Triptiek met de kartuizerstamboom (middenpaneel, in het vierde register links), herkomstig uit het kartuizerklooster van Freiburg im Breisgau c.q. Buxheim (ca. 1512/13), heden bewaard te Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Gm 580. Dezelfde afbeelding werd ook gebruikt voor de stofomslag van de tentoonstellingscatalogus.1 — © Frans Hendrickx.