Chercq Zegel (1765.III.14)

Achthoekig afgietsel van het priorszegel (2 cm diameter) gehecht aan een document gedateerd 14 maart 1765.
De figuur stelt de patroonhelige van het kartuizerklooster voor, met name de heilige apotel Andreas. Deze staat in zijaanzicht naar rechts en draagt zijn kruis in X-vorm (Sint-Andreaskruis) waaraan hij de marteldood stierf. Met enige verbeelding ontwaart men een hoofd met een verwarde haardos, zoals hij soms in de iconografie wordt beschreven.1 Links van de figuur merkt men een S (= Sanctus) en rechts ervan een A (= Andreas). De prior in functie op dat ogeblik was Godefridus Marchant († 1775). Hij bestuurde het klooster van 1746 tot 1772.2 — © Frans Hendrickx.

Bewaarplaats: Lille, Archives départementales du Nord, Collection Sceaux, 62 H 7, pièce 113.3