Gaming


Volledige referentie:

Theodor Gottlieb
Gaming, in: Theodor Gottlieb, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs, dl. 1: Niederösterreich, Wien, 1915, 1-3  
[Gottlieb 1915b]

Trefwoorden:

bibliothecae, Gaming O.Cart. (bibliotheca)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.
Heruitgegeven door [Hogg 1990d].