Nomina et circumscriptiones geographicae

1. Nomina
[Vallier 1891]199:
C[artusia] Brugis (Brugensis).
C[artusia] Stae Annae apud Brugas.
C[artusia] Stae Annae in Heremo.
C[artusia] Sanctimonialium Brugensium.
Chse de Ste-Anne (de Bruges).
Chse de Ste-Anne au Désert.
Clooster te sinte Annen ter Woestine.

[De Grauwe 1978b]1263:
1349: saertruesinnen bi Brughe.
1349: charterousinnen buten Brucghe.
1349: leglise sainte Anne dencoste saint andrieu pres de nostre ville de bruges del ordene de chartrouse.
1350: monasterium sanctae Annae in Wostina vulgariter dictum nieucloostere te Chartreusinnen.
1419: clooster van sinte Annen buten Brucghe dat men heet ten Saertreusinnen.
1436: les chartreuses lez nostre ville de Bruges.
1442: sorores Domus nostrae Sanctae Annae prope Brugis.
1463: saertruessinnen buten brugghe gheheiten den niewen clooster.
1474: les Chartrouses lez Bruges.
1475: den clooster van den Saertreusinnen te Sint Anna ter Woestinen.
1475: le monastere de sainte Anne de la Woestine.
1475: Sainte Anne de Woestine quon apelle vulgairernent den nieuwen cloostere empres Bruges.
1508: clooster Charteuzinnen uit ambacht ende inde prochie van Sint Anna ter Straeten.
1511: cloostre vanden caertruesinnen buten Brugghe.
1555: chaertruesinnen ghezeyt tnieuwe cloostere buuten brugghe.
1565: chartruesinnen ghezeyt ten nieuwen cloostre buuten brugghe.
1570: cloostre van sinte anna ter woestyne van oordene vanden sateruesinnen ghezeyt tnieuwe cloostre buten brugghe.
1572: satruesinnen.
1580: satroysinnen.
1581: chaertroysinnen eertyts buten deser stede van Brugghe.
1592: sartrosinnen.
1595: chaertroijsinnen binnen brugghe.
1598: sartroysinnen nu binnen brugghe.
1600: chatrosinnen nu binnen brugghe.
1603: catrosinnen binnen brugghe.
1608: cartusinnen eertijts buyten ende nu binnen der stede van Brugghe.
1608: domus S. Annae prope Brugas.
1615: chartreusinnen cloisters eertijden buten dese stede van Brugge inde prochie van Sint Andries.
1616: chartruesinnencloostere.
1632: clooster van de chartroysinnen binnen brugghe.
1632: domus monialium Carthusianarurn sanctae Annae.
1634: satereusinnen eertijts buyten ende nu binnen brugghe.
1662: domus monialium Brugis.
1665: clooster van Sint Anna genaemt de Chartreusinnen.
1713: clooster van H. Moeder Anna der N nnen Chartreusinnen binnen Brugghe.
1715: godtshuys van onse h. Moeder Anna der Chartreusinnen binnen Brugghe.
1744: domus monialium Brugis ordinis cartusiensis.
1782: chartreuses de Bruges.
1783: gesupprimeerde clooster der chartreussinnen tot Brugge.
1784: convent van de geweesene Chartreusinnen binnen Brugghe.
1784: ghesuprimeert clooster vande Saturuesinnen a Brugghe.

[De Grauwe 1985a]147:
domus monialium carthusianarum sanctae Annae.
domus monialium Brugis.
domus sanctae Annae prope Brugis.

[De Grauwe 2005g]1731:
1349: domus Sanctae Annae prope Brugis.
1436: saertreusinnen bi Brughe.
1475: les chartreuses lez nostre ville de Bruges.
1511: clooster vander Sartreusinen te Sint Anna ter Woestinen.
1598: cloostre vanden caertruesinnen buten Brugghe.
1608: sartroysinnen nu binnen brugghe.
1715: domus S. Annae prope Brugas
1783: ghesuprimeert clooster vande Saturuesinnen a Brugghe.
1784: godtshuys van onse h. Moeder Anna der Chartreusinnen binnen Brugghe

2. Circumscriptiones geographicae
Ecclesia
- 1380-1410: urbanistiche obediëntie van Rome (moederklooster in Seitz2) tijdens het Westers Schisma.3
- tot 1559: bisdom Tournai.4
- vanaf 1559: bisdom Brugge

Ordo5
- 1348/50 (stichtingsperiode) - 1380: Provincia Picardiae.
- 1380-1400: Provincia Alemanniae Inferioris (urbanistische obediëntie).
- 1400-1410: Provincia Rheni.
- 1411-1474: Provincia Picardiae Remotioris.6
- 1474-1783: Provincia Teutoniae.
- 1783-1796: Provincia Rheni.

Res publica
Graafschap Vlaanderen, achtereenvolgens onderdeel van het hertogdom Bourgondië (1384-1506), van de Zeventien Provinciën (1506-1598) , en van de Habsburgs-Spaanse (1598-1713) en Habsburgs-Oostenrijkse Nederlanden (1713-1789).

Topographia7
De vestigingsplaats van het kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne was gelegen in Sint-Andries langs de weg naar Diksmuide op ongeveer 4 km ten zuidwesten van Brugge tussen de huidige Doornstraat, de Diksmuidse Heerweg en de Zeeweg8, op de locatie van het oude Beisbroek9, heden een domein voornamelijk bestaande uit heide, bos en akkers. Het nabijgelegen Chartreuzinnenbos is een herinnering aan deze site van de kartuizernonnen.
Toen de kartuizerinnen in 1580 hun klooster uiteindelijk moesten verlaten onder de aanhoudene dreiging van de calvinisten die het, terwijl ze vertrokken, in brand staken10, trokken zij zich terug in de Brugse binnenstad aan de Oude Burg en de Ser Gillisdopstraat in een aantal aan elkaar grenzende woningen, achter de rivier Dijver gelegen, die ze daar sedert 1575 bezaten. Hier vonden zij een blijvende huisvesting. Ze verbouwden deze tot een regulier convent in de huidige Kartuizerinnenstraat die toen is ontstaan.11