Patrimonium

1. Aedificia
• Bouwkundig relict
- Bouwkundig erfgoed
- Belgian Art Links and Tools (KIK Brussels, object nr. 116925)
- Foto’s (ArcheoNet Vlaanderen)
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/7128675279/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/7128675281/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/6982590228/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/7128332371/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/6982246710/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/6982247212/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/7128332893/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/6979890656/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/7125977743/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/7125977909/in/photostream/
• Herbestemming
- Kartuizerklooster wordt speelplaats voor kinderen (De Standaard, 5 augustuis 2009)
- Kartuizerij Ter bank: Buurtbewoners starten actie om de Kartuizerij te redden (Leven in Leuven: De Leuvense stadsblog, 20 februari 2010)
- De Kartuizerij, een herbestemming met beperking (maart 2010 - Bron: Nieuwsbrief van het Leuvens historisch Genootschap, 7 : 24 (2010), 6-11)
- KU Leuven wil Child Convent realiseren in Kartuizerij (MediNews Nieuwsbrief, 7 juli 2010)
- N-VA tegen hakbijlstrategie aan kartuizerij (Het Nieuwsblad, 23 september 2010)
- Child Convent geeft Kartuizerij nieuwe invulling (KU Leuven Campuskrant, 1 oktober 2010)
- De Kartuizerij en het Child Convent (KU Leuven Campuskrant, 24 november 2010)
- De kartuizerij aan de Bankstraat: 500 jaar oord van rust en bezinning. De dag van het park (29 mei 2011)
- Model: Bezwaarschrift aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning te Bankstraat 75 te Leuven (na 5 augustus 2012)
- Bodemonderzoek (Advison, 29 november 2012))
- Red de kartuizerij dient bezwaarschriften in (Het Nieuwsblad, 19 januari 2013)
- KU Leuven dient bouwaanvraag in voor Kartuizerij (Het Laatste Nieuws, 23 januari 2013)
- Bekendmaking stedenbouwkundige vergunning voor het herbestemmen, uitbreiden en restaureren van het kartuizerklooster (2 augustus 2013)
- Kartuizerklooster.Restauratie, uitbreiding en herbestemming (DG-Architecten i.s.m. Comodo Architecten Leuven, 2016)
- Bezwaarschrift gericht tegen de nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gekend onder referentie RO2016/0632 op een terrein gelegen te Bankstraat 75 te Leuven ... (Heverlee, 27 juli 2016)
- Kartuizerklooster wordt dan toch ‘Child Convent’ (Het Laatste Nieuws, 14 januari 2017)
- 750.000 euro voor de restauratie en herbestemming van het kartuizerklooster in Leuven (NVA, 9 mei 2017)
- Publiek uitzonderlijk welkom in Kartuizerklooster in Leuven (VRTnws, 18 januari 2018)
- Het Leuvense kartuizerklooster (KU Leuven Stories, 3 november 2022)

2. Artis opera
• Vitrea
- Donateur van de Leuvense kartuis geknield voor het beeld van de heilige Maria Magdalena

museum London, Victoria and Albert Museum
sectio Sacred Silver & Stained Glass, Room 83, The Whiteley Galleries, case S2
numerus 6914-1860
artifices Van Diependaele Hendrik († 1509)
Van Diependaele Jan (fl. 1510-1534)
locus tempusque fabricationis Leuven, 1505-1510
dimensiones 70,5 cm x 46 cm
mandator Leuven: kartuizers
biblio - Maes, Paul Victor, Leuvens brandglas. De produktie tijdens de 16de eeuw en de nabootsing van oude brandglasmedaillons in de 19de en 20ste eeuw. Met een inventaris van het 16de-eeuws brandglas bewaard in het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens en in de collectie van het O.C.M.W. te Leuven [Arca Lovaniensis artesque historiae reserans documenta, 13], Leuven 1987, 40-41
internexus http://collections.vam.ac.uk/item/O8707/a-kneeling-donor-before-a-panel-...

- Geldolphus Nausnijdere, schepen van Leuven, in gebed geknield, met zijn beschermheilige Geldolphus achter zich

museum London, Victoria and Albert Museum
sectio Sacred Silver & Stained Glass, Room 83, The Whiteley Galleries, case S2
numerus 211-1908
artifex onbekend
locus tempusque fabricationis [Leuven], 1526, 1530
dimensiones 69,5 cm x 46,5 cm
mandator Leuven: kartuizers
biblio - Maes, Paul Victor, Leuvens brandglas. De produktie tijdens de 16de eeuw en de nabootsing van oude brandglasmedaillons in de 19de en 20ste eeuw. Met een inventaris van het 16de-eeuws brandglas bewaard in het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens en in de collectie van het O.C.M.W. te Leuven [Arca Lovaniensis artesque historiae reserans documenta, 13], Leuven 1987, 36-38
internexus http://collections.vam.ac.uk/item/O8850/geldulph-de-nausnydere-with-sain...

- Glasramenproject KartHuis: kostbaar erfgoed in ere hersteld (KU Leuven Fondsenwerving)
- Wapenschild en devies van Nicolaus Ruterius, bisschop van Atrecht en bouwheer van een cel in de Leuvense kartuis

museum London, Victoria and Albert Museum
sectio Sacred Silver & Stained Glass, Room 83, The Whiteley Galleries, case S2
numerus 2633-1855
artifex onbekend
locus tempusque fabricationis [Leuven], 1520-1525
dimensiones 71,7 cm x 48,3 cm
mandator Leuven: kartuizers
biblio - Maes, Paul Victor, Leuvens brandglas. De produktie tijdens de 16de eeuw en de nabootsing van oude brandglasmedaillons in de 19de en 20ste eeuw. Met een inventaris van het 16de-eeuws brandglas bewaard in het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens en in de collectie van het O.C.M.W. te Leuven [Arca Lovaniensis artesque historiae reserans documenta, 13], Leuven 1987, 41, 43
internexus http://collections.vam.ac.uk/item/O8900/arms-of-nicolas-ruterius-bishop-...

3. Relicta archaeologica
Waterput in rijwoning
“Bij verbouwingswerken aan een rijwoning in Leuven zijn recent resten aangetroffen van het kartuizerklooster ... In de kelder zijn bij graafwerken een waterput, een keldergewelf en enkele muurresten gevonden. Ze horen waarschijnlijk bij twee kamers die op een plan uit 1786 staan aangeduid als de ‘cuisine’ en ‘chambre’ van een kloosterboerderij” (Facebook-mededeling Cartusiana Group dd. 10.11.2020). – Zie bijlage.