Fontes

1. Fontes archivales. Conspectus generalis
...

2. Fontes archivales. Documenta particularia
Incorporatieakte van de kartuizers in de Universiteit van Leuven

archivum Leuven, Universiteitsarchief van de KU Leuven
collectio Oude Universiteit. Verzameling Van de Velde
collectionis divisio Stukken met betrekking tot geïncorporeerde kloosters en kapittels1
numerus D2: 4
datatio 21.02.1521
biblio - [De Maesschalck 1969]
- [De Maesschalck 1976]
- [Gaens 2013b]272-281 met verdere literatuur
- http://www.cartusiana.org/node/7245 (Res docendae: Incorporatie ...)

Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès
Namen van kartuizers in Leuven, volgens de Listes des pensionnaires ..., in: ARA Brussel, Comité voor de Religiekas, inv. nr. 139, fol. 5v-6r (naar de aantekeningen van Hendrik Delvaux).2

fol. 5v
Pierre Fr. [Benedictus] 't Kint, 60 jaar in april 1799 — LoM017
P.A. [Bruno] Van Heusden, 60 jaar in mei 1798 — GaM033
P. Emm. [Bruno] Van Acker, 60 jaar in juli 1803 — GaM030
Jacob Jean [Jacobus] De Zadaleere, 60 jaar in oktober 1791, gestorven op 14 april 1793 — LoM071
Guill. [Martinus] Staes, 60 jaar in september 1802 — LoM109
fol. 6r
Jean [Joannes] Wissels, 60 jaar in april 1804 — LoM098
Arnold [Bruno] Kerckhofs, 60 jaar in mei 1794, gedomicilieerd te Antwerpen met een pensioen van 105 fl. op 28 februari 1791 — LoM023
Charles Philippe [Benedictus] Coucke, 60 jaar in januari 1804 — GaM022

Zie ook: Het lot van de kartuizers na de opheffing in 1783 / De Grauwe Jan

3. Fontes litterales
...

4. Sigilla
...

5. Arma

  • 1. Overzicht, zie bijlage.
  • 2. De meeste religieuzen zijn opgetekend met hun wereldlijke voornaam. Hun kloosternaam werd tussen vierkante haken bijgevoegd. Hun vermelding in [PCBR 1999] volgt op het einde van elk item. — Onderstaande gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de vermeldingen in voornoemd repertorium.