Annotationes singulares varii generis disperse collectae

Manuscripta
- [Ex archivo proprio Francisci Hendrickx] Antiqua et Nova Statuta Ordinis Cartusiensis. Beschrijving van een 15de-eeuws handschrift dat door het antiquariaat Armin Jedlitschka (DE - Eichstätt) in zijn catalogus 21 (1994) te koop werd aangeboden. Het manuscript heeft toebehoord aan de kartuizers van Het Kiel bij Antwrpen die het in 1528 schonken aan hun ordebroeders in Vught bij ’s-Hertogenbosch. Bijgevoegd, maar geen deel van de catalogusbeschrijving, een op 1 oktober 1994 gedateerd waardeoordeel van Bernard Bousmanne, conservator van het handschriftenkabinet in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel, gericht aan de (hoofd)conservator (Pierre Cockshaw 1992-2002) van genaamde instelling. De naam van de conservator werd voor de verduidelijking bijgeschreven door Jan Deschamps († 2004), destijds
wetenschappelijk medewerker aldaar. Het lijkt erop dat de nationale bibliotheek belangstelling had om dit handschrift aan te werven. Desalniettemin berust de codex sedertdien in een Antwerpse privéverzameling. – Vide appendicem.

Visitationes
- Archief van het Dominicanenklooster Gent, Verzameling “Andere kloosterorden”, nr. 2797
Visitatieverslag d.d. 30 oktober 1611.1

  • 1. A. M Bogaerts & Em. Cresens, Inventaris van het Dominicaans archief, dl. 2, Leuven 1977, 299 (= Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de Nederlanden, 17).[/fn