Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: Filter gelijk is aan   [Clear All Filters]
1925
Stanislas Autore
Havens, Arnold, in: Dictionnaire de théologie catholique, 6:2 (1925), 2064-2065  
[Autore 1925]
D. C. Tinbergen
Jan van Brederode als vertaler van Des Coninx Summe, in: De nieuwe taalgids, 19 (1925), 81  
[Tinbergen 1925]
H. J. J. Scholtens
Uit een testament van 1436, in: Het boek, 14 (1925), 67-68  
[Scholtens 1925b] PDF-pictogram Scholtens_Testament van Rombout Boom (687.04 KB)
1926
H. J. J. Scholtens
Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16de eeuw, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 44 (1926), 442-463
[Scholtens 1926b] PDF-pictogram Scholtens_Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16e eeuw.pdf (3.07 MB)
Edmond Lamalle
La chartreuse de la Chapelle à Hérinnes-lez-Enghien (1314-1580), Thèse doctorale, Louvain, Université Catholique de Louvain, Département Histoire, 1926,  X-140 p., ill.  
[Lamalle 1926]
André Wilmart
La Chronique des premiers chartreux, in: Revue Mabillon. Revue internationale d'histoire et de littérature religieuses, 16 (1926), 77-142
[Wilmart 1926] PDF-pictogram Wilmart_La chronique des premiers Chartreux.pdf (3.48 MB)
H. J. J. Scholtens
Gozewijn Comhair, karthuizer en bisschop van IJsland († 1447). Een bijdrage tot zijn biographie, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 52 (1926), 101-173, 1 ill.  
[Scholtens 1926a] PDF-pictogram Scholtens_Gozewijn Comhair, karthuizer en bisschop van IJsland.pdf (5.9 MB)
H. Brugmans
Het karthuizerklooster, in: Amsterdamsch weekblad, 1926, 24 juli, – (= Amsterdamsche bijzonderheden, 25)  
[Brugmans 1926]
...
Kloosterboekerijen door bijzonderen benuttigd [Kartuizers van Sint-Kruis bij Brugge], in: Biekorf, 32 (1926), 254-256  
[Sint-Kruis 1926] PDF-pictogram Kloosterboekerij kartuizers Brugge.PDF (435.05 KB)
1927
C. H. C. Breesnee
Archief van het Hollandsche huis bij Geertruidenberg, in: Verslagen omtrent ’s Rijks oude archieven, 50 (1927), 277-408
[Breesnee 1927]
Auguste Bouchayer
Les Chartreux, maîtres de forges, Grenoble, 1927, 245-(3) p., ill.  
[Bouchayer 1927]
Nikolaus Paulus
Der Strassburger Kartäuser Ludolf von Sachsen, in: Archiv für elsässische Kirchengeschichte, 2 (1927), 207-222
[Paulus 1927]
Heinrich Schreiber
Die Bibliothek der ehemaligen Mainzer Kartause: die Handschriften und ihre Geschichte, Leipzig, 1927, XII-234 p. (= Zentralblatt für Bibliothekswesen. Beiheft, 60)  
[Schreiber 1927b]
J. Jacobs
Her Herman Stekin van Scutdorpe, in: Verslagen en mededeelingen der Konininklijke Academie voor Vlaamsche Taal- en Letterkunde, (1927), 51-72
[Jacobs 1927] PDF-pictogram Jacobs_Her Herman Stekin.PDF (2.47 MB)
H. J. J. Scholtens
Maastricht (Bartholomeus van), of de Traiecto, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 7 (1927), 819-821  
[Scholtens 1927]
A. - J. Fruytier
Nopens den karthuizer Herman de Petra te Brugge, in: Biekorf, 33 (1927), 356-358  
[Fruytier 1927] PDF-pictogram Fruytier_Nopens Herman de Petra (418.3 KB)
Heinrich Schreiber
Quellen und Beobachtungen zur mittelalterlichen Katalogisierungspraxis besonders in deutschen Kartausen, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen, 44 (1927), 1-19, 97-117
[Schreiber 1927a]
1928
Cornelius Johannes De Wit
Het atelier der Utrechtsche miniaturen en een kapittel uit de geschiedenis van het karthuizerklooster Nieuw-Licht, in: Oudheidkundig jaarboek. Bulletin van den Nederlandsch0en Oudheidkundigen Bond, serie 3:8 (1928), 264-277
[De Wit 1928]
Lancelot Capel Sheppard
The Carthusian rite, in: Orate Fratres. A review devoted to the liturgical apostolate, 2 (1928), 369-373
[Sheppard 1928]
Nikolaus Paulus
Der Kartäuser Nikolaus Kempf von Straßburg und seine Schrift Über die rechte Art und Weise zu studieren, in: Archiv für elsässische Kirchengeschichte, 3 (1928), 22-46
[Paulus 1928]
Antoon Viaene
Her Herman Stekin van Scutdorpe, in: Biekorf, 34 (1928), 115-116  
[Viaene 1928] PDF-pictogram Viaene_Her Herman Stekin.PDF (414.64 KB)
H. J. J. Scholtens
Jan van Brederode en Johanna van Abcoude, in: Jaarboek van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, (1928), 73-82
[Scholtens 1928]

Pagina's