Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: Filter gelijk is aan   [Clear All Filters]
1928
Paul Lehmann
Kartause Salvatorberg, in: Paul Lehmann et al. (eds.), Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und. der Schweiz, dl. 2: Bistum Mainz, Erfurt, München, 1928, 221-593  
[Lehmann 1928]
J. Van In
Het karthuizerklooster [in Lier], in: Lier, vroeger en nu, 2 (1928), 36-45  
[Van In 1928]
Jean-Baptiste Porion
Zum Kartäuserideal, in: Zeitschrift für Aszese und Mystik, 3 (1928), 137-145
[Porion 1928]
1929
H. J. J. Scholtens
Aanteekeningen over Vondel en de kartuizers, in: Studia Catholica. Gewijd aan godgeleerdheid, wijsbegeerte en aan algemeen wetenschappeljke vraagstukken, onder theologische en philosophische belichting, 5 (1929), 300-307  
[Scholtens 1929b]
Heinrich Otto
Die Kartäuser im Rheingau, in: Nassauische Annalen. Jahrbuch des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, 50 (1929), 138-159
[Otto 1929]
Alfred D’Hoop
Hérinnes. Couvent des chartreux (1), in: Alfred d’Hoop, Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant, dl. 4: Couvents et prieurés, béguinages, commanderies, Bruxelles, 1929, 217-218 (= Inventaires sommaires des Archives de l’État en Belgique)
[D’Hoop 1929a] PDF-pictogram D’Hoop_Hérinnes. Couvent des charteux_Archives (1).pdf (3.99 MB)
Lancelot Capel Sheppard
How the Carthusians pray, in: Thought. A quarterly of the sciences and letters, 4 (1929), 294-311
[Sheppard 1929]
Victor Tourneur
Jean de Brederode et l'atelier monétaire brabançon de Waelwijck (1400), in: Revue belge de numismatique et de sigillographie, 81 (1929), 17-23, 2 ill.
[Tourneur 1929] PDF-pictogram Tourneur_Jean de Brederode et l'atelier monétaire de Waelwijck.PDF (969.03 KB)
Alfred D’Hoop
Louvain. Couvent des chartreux (1), in: Alfred d’Hoop, Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant, dl. 4: Couvents et prieurés, béguinages, commanderies, Bruxelles, 1929, 280-281  
[D’Hoop 1929b] PDF-pictogram D’Hoop_Louvain. Couvent des chartreux_Archives (1).pdf (4.34 MB)
Johann Baptist Kettenmeyer
Maria von Oisterwijk († 1547) und die Kölner Kartause, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, 114 (1929), 1-33
[Kettenmeyer 1929] PDF-pictogram Kettenmeyer_Maria von Oisterwijk und die Kölner Kartause.PDF (15.78 MB)
Ch. A. Kogler
Mémoire sur la composition et l'origine des divers recueils de privilèges généraux de l'Ordre des Chartreux, in: Revue Mabillon. Archives de la Francde monastique, 19 (1929), 30-46, 131-160  
[Kogler 1929]
Jac. Van Ginneken
Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste Boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende spoor-naspeuringen, Wetteren, 1929, 133 p. (= Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde, reeks 3: Middelnederlandsche uitgaven, 23)
[Van Ginneken 1929] PDF-pictogram Recensie Debongnie_RHE 26 (1930) 716-720.pdf (1.46 MB)
H. J. J. Scholtens
De priors van het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 53 (1929), 302-357
[Scholtens 1929a] PDF-pictogram Scholtens_De priors van het kartuizerklooster bij Utrecht.pdf (4.05 MB)
H. B. C. W. Vermeer
Het tractaat Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis van Hendrik Egher van Kalkar, met een biographische inleiding, Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Wageningen, 1929, (4)-152-(1) p.  
[Vermeer 1929] PDF-pictogram Recensie Debongnie_R HE 26 (1930) 715-716.pdf (598 KB)
1930
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Andries Andriesz. van), kartuizer, overleden 16de eeuw, waarschijnlijk te Leuven, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 24-25  
[Scholtens 1930b]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Arnoldus Martini de), kartuizer, overleden te Utrecht 21 juli omstreeks 1508, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 25  
[Scholtens 1930c]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Lambertus van), kartuizer, einde 15de eeuw, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 25  
[Scholtens 1930d]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Pieter van), kartuizer, leefde in de 1e helft der 16de eeuw te Leuven, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 25-26  
[Scholtens 1930e]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Willem Symonsz van), kartuizer, overleden te Utrecht 3 april 1517, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 26  
[Scholtens 1930f]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Wouter Jansz van), kartuizer, geboren te Amsterdam, overleden aldaar omstreeks 1460, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 26  
[Scholtens 1930g]
H. J. J. Scholtens
Brouwershaven (Adrianus van), kartuizer, overleden begin 16de eeuw, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 226  
[Scholtens 1930a]
Margaret E. Thompson
The Carthusian Order in England, London, 1930, X-550 p. (= Publications of the Church historical society, 3)
[Thompson 1930]
Maurice De Meulemeester
Les chartreux anglais et le couvent des rédemptoristines à Malines, Malines, 1930, 18 p.  
[De Meulemeester 1930] PDF-pictogram De Meulemeester_Les chartreux anglais à Malines.pdf (13.79 MB)
Alfred D’Hoop
Hérinnes. Couvent des chartreux (2), in: Alfred d’Hoop, Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant, dl. 5: Étranger. Supplément général, Bruxelles, 1930, 314-315 (= Inventaires sommaires des Archives de l’État en Belgique)
[D’Hoop 1930b] PDF-pictogram D’Hoop_Hérinnes_Couvent des chartreux_Archives (2).pdf (3.46 MB)
Alfred D’Hoop
Kampen. Chartreuse de Zonnenbergh, in: Alfred d’Hoop, Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant, dl. 5: Étranger. Supplément général, Bruxelles, 1930, 323-324 (= Inventaires sommaires des Archives de l’État en Belgique)
[D’Hoop 1930a] PDF-pictogram D’Hoop_Chartreuse de Kampen_Archives.pdf (3.37 MB)

Pagina's