Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan M  [Clear All Filters]
1996
Jan De Grauwe
Moines et moniales chartreux belges et néerlandais (19e-20e s.). Essai de prosopographie, in: Jan De Grauwe, Chartreux: hier et aujourd'hui, Salzburg, 1996, 79-90 (= Analecta Cartusiana, 134)  
[De Grauwe 1996h]
1995
Gerardo Posada
Maestro Bruno, padre de monjes, 2e ed., Madrid, 1995, XXIV+358 p.  
[Posada 1995]
Rudolf Th.M. Van Dijk, Ton Hendrikman, Paul Rademaker & Rolf Steenbergen
Middeleeuws kloosterleven aan de rand van Mastenbroek: de kartuize Sonnenberg, in: Freek Pereboom, Jeroen Kummer & Harry Stalknecht (eds.), Omarmd door IJssel en Zwartewater, Kampen, 1995, 93-118, ill.
[Van Dijk, Rademaker & Steenbergen 1995] PDF-pictogram Van Dijk-Steenbergen_De kartuize Sonnenberg.PDF (5.55 MB)
Kent Emery Jr.
Monastic collectaria from the abbey of St. Trudo (Limburg) and the reception of writings by Denys the Carthusian, in: Richard Gordan Newhauser & John Alexander Alford (eds.), Literature and religion in the later Middle Ages. Philological studies in honor of Siegfried Wenzel, Binghamton (NY) , 1995, 237-261 (= Medieval and Renaissance texts and studies, 118)
[Emery 1995]
Peter Nissen
De monnik en het gezin. Dionysius de Kartuizer over huwelijk en gezin, in: Petronella Bange, Geloof, moraal en intellect in de middeleeuwen. Voordrachten gehouden tijdens het symposium t.g.v. het tien-jarig bestaan van het Nijmeegs Centrum voor Middeleeuwse Studies, 10 en 11 december 1993, Nijmegen, 1995, 160-173 (= Middeleeuwse studies, 10)
[Nissen 1995]
1994
Marc Rudolf De Vrij
De Meester van de Magdalena-legende en de diptiek van Willem van Bibaut, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 108 / 2 (1994), 73-78, ill.
[De Vrij 1994] PDF-pictogram De Vrij_Diptiek van Willem Bibaut.pdf (7.86 MB)
1991
Urbain Naert
Maria Strubbe, een Aartrijkse kartuizerin, in: Noortover. Driemaandelijks tijdschrift met archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, genealogie, heraldiek, letterkunde, kunst over Aartrijke, Bekegem, Eernegem, Ichtegem, Loppem, Veldegem, Zedelgem, 3 (1991), 63-66  
[Naert 1991]
James Hogg
Medical care as reflected in the cartae of the Carthusian general chapter, in: Spiritualität heute und gestern, dl. 11, Salzburg, 1991, 3-44 (= Analecta Cartusiana, 35:11)
[Hogg 1991d]
Edesius Boerrigter & Jan De Grauwe
Meerhem, toen en nu: Huize Sint-Jan de Deo Gent, Gent, 1991, (2)-126 p., 125 ill.  
[Boerrigter & De Grauwe 1991]
1990
Gerardo Posada , tr. Roland Quencez
Maître Bruno, père des Chartreux, Salzburg, 1990, XIV-212 p. (= Analecta Cartusiana, 115)  
[Posada & Quencez 1990]
1989
Françoise De Forbin
Les manuscrits de la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Les Charteux et l'art (XIVe - XVIIIe siècles). Actes du Xe Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Villeneuve-lès-Avignon, 15-18 septembre 1988), Paris, 1989, 39-63 (= Collection Cerf-Histoire)
[De Forbin 1989]
Régis Bertrand
Le Monasticon des chartreuses rêvées? Les représentations des maisons de l’Ordre conservées à la Grande Chartreuse, in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Les Chartreux et l'art (XIVe-XVIIIe siècles). Actes du Xe Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Villeneuve-lès-Avignon, 15-18 septembre 1988), Paris, 1989, 363-382, 5 ill. (= Collection Cerf-Histoire)
[Bertrand 1989]
1988
James Hogg
The manuscripts conserved in St. Hugh's charterhouse library, Parkminster, in: James Hogg (ed.), Kartäuserliturgie und Kartäuserschrifttum. Internationaler Kongreß vom 2. bis 5. September 1987, Klosterneuburg, dl. 2, Salzburg, 1988, 101-107 (= Analecta Cartusiana, 116:2)
[Hogg 1988d]
Raymond Etaix
Les manuscrits de la Grande-Chartreuse et de la chartreuse de Portes. Étude préliminaire, in: Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits, 42 (1988), 49-75
[Étaix 1988] PDF-pictogram Étaix_Les manuscrits de la Grande-Chartreuse et la chartreuse de Portes.pdf (2.2 MB)
Peter Dinzelbacher
Marguerite d'Oingt und ihre Pagina meditationum, in: James Hogg (ed.), Kartäuserliturgie und Kartäuserschrifttum. Internationaler Kongreß vom 2. bis 5. September 1987, Klosterneuburg, dl. 1, Salzburg, 1988, 69-100 (= Analecta Cartusiana, 116:1)
[Dinzelbacher 1988]
James Hogg
A middle English verse chronicle on the foundation and progress of the Carthusian Order, in: James Hogg (ed.), Kartäuserliturgie und Kartäuserschrifttum. Internationaler Kongreß vom 2. bis 5. September 1987, Klosterneuburg, dl. 2, Salzburg, 1988, 108-118, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 116:2)
[Hogg 1988b]
Jan G. M. Sanders
De Moderne Devotie als schakel tussen de kartuizers bij Geertruidenberg en bij 's-Hertogenbosch, in: J. P. A. Coopmans & A. M. D. Van der Veen (eds.), Van blauwe stoep tot citadel. Varia historica Brabantica nova Ludovico Pirenne dedicata, 's-Hertogenbosch, 1988, 69-81  
[Sanders 1988]
1987
Otto Beck
Marginalien zur Geschichte des Kartäuserordens, in: Gerardo Posada (ed.), Der heilige Bruno, Vater der Kartäuser, ein Sohn der Stadt Köln. Uit het Spaans vertaald door Hubertus Maria Blüm, Köln, 1987, 265-319  
[Beck 1987]
1986
André Poisson
Méditation sur la vocation cartusienne, in: La vie spirituelle, dl. 140 / nr. 671, Paris, 1986, 455-464 (= Paroles de Chartreux)  
[Poisson 1986]
James Hogg
A morbid preoccupation with mortality? The Carthusian London British Library MS. Add. 37049, in: Zeit, Tod und Ewigkeit in der Renaissance Literatur, dl. 2, Salzburg, 1986, 139-189 (= Analecta Cartusiana, 117:2)
[Hogg 1986]
James Hogg
MS. Grande Chartreuse 1. Cart. 15: Cartae Capituli Generalis 1411-1436, 3 dln., Salzburg, 1986, VI-90, III-137, III-151 p. (= Analecta Cartusiana, 100:7-9)  
[Hogg 1985-1986]
1985
Jan Deschamps
Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van werken van de kartuizer Jacobus van Gruitrode, in: Theo Coun, Antoon Vandenheede & Guido Wellens (eds.), Hulde-album Dr. F. Van Vinckenroye, Hasselt, 1985, 67-81
[Deschamps 1985a] PDF-pictogram Deschamps_Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van werken van Jacobus van Gruitrode.PDF (1.99 MB)

Pagina's