Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan M  [Clear All Filters]
1984
...
De monnik, een mens van gebed, in: Benedictijns tijdschrift, 45 (1984), 98-99  
[Monnik 1984]
1983
Jean-Pierre Aniel
Les maisons de Chartreux des origines à la chartreuse de Pavie, Genève & Paris, 1983, (8)-167-(2) p., 212 ill. (= Bibliothèque de la Société française d'archéologie, 16)  
[Aniel 1983] PDF-pictogram Aniel_Maisons de Chartreux 1084-14e s._Introduction.PDF (2.37 MB)PDF-pictogram Aniel_Maisons de Chartreux 1084-14e s._Tables.PDF (947.42 KB)
1981
Albert Derolez
Middeleeuwse bibliotheken in Brugge: de kartuize Genadedal, in: Vlaamse kunst op perkament: handschriften en minaturen van de 12de tot de 16de eeuw. Tentoonstelling ingericht door de Stad Brugge in het Gruuthusemuseum 18 juli-18 oktober 1981, Brugge, 1981, 50-51
[Derolez 1981]
James Hogg
A mystical diary: the Refectorium salutis of Richard Methley of Mount Grace charterhouse, in: Kartäusermystik und -mystiker. Dritter internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, dl. 1, Salzburg, 1981, 208-238 (= Analecta Cartusiana, 55:1)  
[Hogg 1981a]
1980
Gerardo Posada
Maestro Bruno, padre de monjes, Madrid, 1980, XXII-387 p.  
[Posada 1980]
Jan De Grauwe
Les moniales flamandes de la chartreuse de Sainte-Anne-au-Désert, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 31-35 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[De Grauwe 1980d]
1977
Jan De Grauwe
Mann, Théodore Augustin, wiskundige meteoroloog en polygraaf, in: Nationaal biografisch woordenboek, 7 (1977), 543-545  
[De Grauwe 1977a]
Albert Gruijs
Mont-Sainte-Gertrude - Domus Hollandie, in: Albert Gruijs, Cartusiana: un instrument heuristique, a heuristic instrument, ein heuristischer Apparat, dl. 2: Maisons, Paris, 1977, 323 (= Institut de Recherche et d'histoire des textes: bibliographies, colloques, travaux préparatoires)
[Gruijs 1977j] PDF-pictogram Gruijs_Mont-Sainte-Gertrude_Domus Hollandie.pdf (1.62 MB)
1974
Simone Collin-Roset
Les manuscrits de l'ancienne chartreuse du Mont-Dieu (Ardennes), in: Bibliothèque de l'École des chartes, 132 (1974), 5-73  
[Collin-Roset 1974]
Richard Bruce Marks
The medieval manuscript library of the charterhouse of St. Barbara in Cologne, 2 dln., Salzburg, 1974, (4)-XI-473 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 21-22)  
[Marks 1974]
Benoît Du Moustier
De moeilijke dialoog met de Hindoe-spiritualiteit, in: Ons geestelijk leven. Tijdschrift voor informatie, bezinning en gesprek, 51 (1974), 168-179
[Du Moustier 1974]
1971
James Hogg
Mittelalterliche Caerimonialia der Kartäuser, dl. 1, Berlin, 1971, (2)-354 p. (= Analecta Cartusiana, 2)  
[Hogg 1971a]
1969
A. Vanderfeesten
Mariabeeld uit de kartuize van het Meerhem te Gent, in: O Bonitas! Halfjaarlijks bulletin van de Stichting "Dionysius de Kartuizer", 39 (1969), 4-6, 1 ill.
[Vanderfeesten 1969] PDF-pictogram Vanderfeesten_Mariabeeld uit de kartuize van het Meerhem.PDF (530.74 KB)
1967
Micheline De Fontette
Les moniales chartreuses, in: Micheline de Fontette, Les religieuses à l'âge classique du droit canon: recherches sur les structures juridiques des branches féminines des ordres, Paris, 1967, 81-88 (= Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France)
[De Fontette 1967]
1966
F. Vandenbroucke
[La morale monastique de] La Chartreuse, in: F. Vandenbroucke, La morale monastique du XIe au XVIe siècle. Pour l'histoire de la théologie morale, Louvain & Lille, 1966, 183-192 (= Analecta mediaevalia Namurcensia, 20)
[Vandenbroucke 1966] PDF-pictogram Vandenbroucke_Morale monastique de la Chartreuse.PDF (1.65 MB)
1963
R. Vos
Het motief van Elckerlyck van Chinese oorsprong?, in: De nieuwe taalgids, 56 (1963), 165-168
[Vos 1963]
1951
Albertus Emiel Pil
Het middeleeuws scriptorium en de kloosterbibliotheek der kartuizers te Scheut bij Brussel, Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren en Wijbegeerte: Moderne Geschiedenis, 1951, (1)-XI-84 p.
[Pil 1951] PDF-pictogram Pil_Scriptorium en bibliotheek van Scheut.pdf (13 MB)
Benoît Du Moustier
Muzikale schatten der Kartuizers, in: Sint Gregoriusblad. Maandschrift tot bevordering van kerkelijke toonkunst, 72 (1951), 89-91
[Du Moustier 1951a] PDF-pictogram Du Moustier_Muzikale schatten.PDF (541.15 KB)
1948
Karel Swenden
De Mystica Theologia bij Dionysius van Rijkel, in: Ons geestelijk erf, 22 (1948), 56-80
[Swenden 1948a]
1938
H. Mosmans
Monnikhuizen (Eenige aanvullingen), in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 62 (1938), 254-256
[Mosmans 1938]
1937
Christel Schneider
Mittelalterlicher Fund im ehemaligen Kölner Kartäuserkloster, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins, 19 (1937), 365-369  
[Schneider 1937]

Pagina's