Bruno Fleming

Bruno Fleming was van Schotland herkomstig. Hij werd op 11 mei1732 in het kartuizerklooster van Nieuwpoort geprofest. Achtereenvolgens was hij er sacrista (1750), vicarius (1752-1753) en prior (6 oktober 1753 - † 1 december 1761). Tijdens zijn bestuur waren er veel meningsverschillen onder de monniken die in 1757 hun hoogtepunt bereikten. “Le 22 décembre de cette année M. [John] Belson visite Nieuport et écrivit de là à M. [Michael] Blount [II] en Angleterre1, qu’il était impossible de mettre d’accord en quoi que ce soit les deux factions opposées. Il déclare que leur Visiteur fit vraiment tout le possible pour provoquer le transfert de la communauté ailleurs, mais c’était manifestement contrecarré par des lettres partculières envoyées au Révérend Père Général et au chapitre général par certains membres de la communauté de Sheen Anglorum. La correspondance n’indique pas clairement quels étaient les motifs d’opposition, mais elle montre de manière certaine que la communauté se trouvait violemment divisée en deux camps. Pour une bonne part la discorde parait devoir être attribuée à un membre de a communauté, Charles Tighe, qui selon M. Belson était le meneur. Dans la lettre citée ci-dessus, M. Belson dit en effet: ‘Je crains beaucoup les suites du retour de Dom Charles (Tighe), qui manoeuvre le pauvre Père Vicaire comme il veut’. Le ‘retour’ de Dom Charles n’est pas expliqué, mais c’est certain qu’il a finalement quitté l’ordre”.2
Hij heeft twee werken op zijn naam staan in de lijst met handschriften in het formaat octavo uit de kloosterbibliotheek opgesteld bij de opheffing van de kartuis: Recognita veritas in quatuor tomis distincta seu mentalis conflectio par[s] i en Officia devota 1 vol..3 Het lijkt erop dat het eerste geschrift, overeenkomstig de formulering van de titel, ontstaan is uit een reflectie op het grimmige klimaat dat in de kartuis heerste, zoals hierboven beschreven.

Biblio + : Prosopo Cartusiani BE - B

© Frans Hendrickx4

  • 1. Gray 1963 22. – John Belsen ...
    Michael Blount II was een telg van de familie Blount de Mapledurham (Country Oxford). Hij was een groot weldoener van de Engelse kartuizergemeenschap in Nieuwpoort: hij schonk deze regelmatig aanzienlijke sommen geld, die hij ontving van belangtellende kartuizersympathisanten in Engeland, voor de onderhoud van de kartuis en voor het welzijn van zijn verbannen Engelse monniken. Zo vernemen we uit de familiearchieven die worden bewaard in de Bodleian Library te Oxford.
  • 2. Gray 1963 59.
  • 3. J. Machiels, Inventarissen van kloosterbibliotheken door Jozef II afgeschaft en aanwezig op het Algemeen Rijksarchief, dl. 4: nrs. 122-148, Brussel 2000, 2392, resp. nrs. 80 en (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Reprints, 169).
  • 4. Herziene versie van [Hendrickx 1984e]142.