Map 1. Notities

1. Archiefnotities
1.1 Archief Ongeschoeide Karmelieten Brugge
Kartuizers te Brugge, dozen M0001-M0004: 59 figuratieve kaarten (18e eeuw).1Zie bijlage.
1.2 Algemeen Rijksarchief Brussel
Comité voor de Religiekas
(a) nr. 68: schilderijen, onder meer een drieluik van Thomas Giottino: op het middenpaneel de H. Maagd met Kind samen met de heiligen Catharina en Dorothea; op de vleugels de heilige Joannes de Doper en de heilige Antonius.2Zie bijlage.
(b) nr. 72/55: Catalogue des livres du couvent des chartreux à Bruges.3Zie bijlage.
Manuscrits divers4
- nr. 2185 (zeer bondig overzicht van de bestaande kartuizen door Petrus De Wal, in het bijzonder van Genadedal bij Brugge): 1191. — Zie bijlage.
Rekenkamer: Trésor de Flandre, 1e reeks5Zie bijlage.
- nr. 1686 (amortisatie van goederen, maart 1397 of maart 1398 ?): 1193; 1205, n. 6.
- nr. 1687 (erkenninbgsbrieven betreffende deze amortisatie, 13 of 26 (?) april 1398): 1193; 1205, n. 6.
- nr. 1706 (amortisatie van goederen verworven tussen 1414 en 1474): 1193.6
- nr. 1895 (vraag van de kartuizers om exemptie van huisvesting en belastingen, 1673): 1193; 1221, n. 10.
1.3 Rijkarchief Brugge
Aanwinsten7Zie bijlage.
- nr. I 4 (verkoop van vijf huizen in 1786): 1193, n. 4; 1229, n. 1.
- nr. I 49 (cartularium): 1192, n. 13; 1200, n. 16; 1201, n. 9; 1203, n. 3; 1205, n. 9; 1216, n. 3.8
- nr. I 208 (gebedsassociatie met Sint-Andriesabdij, 1621): 1193, n. 5; 1219, n. 3.
- nr. I 210 (gebedsassociatie met dame Gertrude de la Villette, 1723): 1193, n. 5.
- nr. I 211 (gebedsassociatie met Jacques Lobberecht, 1742): 1193, n. 5.
- nr. VI 1064 (legger van landerijen en bossen, 1561): 1193, n. 1; 1214, n. 8.
- nr. VI 1066 (legger van landerijen en bossen, 1770-1783): 1193, n. 2; 1227, n. 12; 1228, n. 14.
- nr. VI 1067 (erfelijke rente, 1320): 1193, n. 3.
D’Hoop
- nr. 139: proces betreffende procurator en Pieter Multeel, meester in de chirurgie, over geleend geld (6 en 8 oktober 1766). — Zie bijlage.
Découvertes9Zie bijlage.
- nr. 28 (legger van goederen in Zande en Zevekote, 1714): 1192, n. 9.
- nr. 31 (cijnsboek, 16e eeuw): 1192, n. 10.
- nr. 39 (pachtboek, 16e eeuw): 1192, n. 10.
- nr. 40 (renteboek, 1683-1719): 1192, n. 10.
- nr. 256 (rente- en cijnsboek, 1364-1531): 1192, n. 6; 1202, n. 13.
- nr. 257 (Liber compuationis, 1528-1596): 1192, n. 7; 1210, n. 9; 1211, n. 10; 1212, n. 3, 4, 5, 8; 1213, n. 1, 3, 6, 10, 16; 1214, n. 3, 6; 1215, n. 10.10
- nr. 324 ( geschiedenis van het klooster, 17e eeuw): 1191.
- nr. 325 (verkoopakte van enkele huizen, 1626): 1192, n. 8.
- nr. 326 (staat van goederen, 1674, 1689, 1696, 1707): 1192, n. 11.
Nieuw KerkarchiefZie bijlage.
- nr. 507: namen van monniken bij de opheffing van de kartuis op 28 april 1783.11
- nr. 513: Récapitulation et état sommaire des objets de recette et de dépense annuel du couvent supprimé des chartreux à Bruges (19 maart 1790).
Oorkonden met blauw nummer12Zie bijlage.
- 1318.11.29 (nr. blauw 4547): 1198, n. 4, 5; 1199, n. 1, 3.
- 1319.04.12 (nr. blauw 7461): 1198, n. 2; 1199, n. 4, 5.
- 1319.12.08 (nr. blauw 5943): 1199.13
- 1320.03.03 (nr. blauw 3002): 1199, n. 9.
- 1321.03.14 (nr. blauw 4182): 1199, n. 11.
- 1321.07.31 (nr. blauw 4089): 1199, n. 10, 15.
- 1325.05.22 (nr. blauw 4163): 1200, n. 4.
- 1325.10.24 (nr. blauw 4189): 1200, n. 3.
- 1500.03.06 (nr. blauw 5150): 1210, n. 5.
- 1506.05.13 (nr. blauw 7549): 1210, n. 4.
- 1508 (nr. blauw 7553): 1211, n. 1.
- 1514.05.31 (nr. blauw 5252): 1210, n. 8.
- 1515.05 (nr. blauw 5261): 1211, n. 2.
- 1516.02.07 (nr. blauw 5763): 1210, n. 8.
- 1518.04 (nr. blauw 7561): 1211, n. 6.
- 1521.11.09 (nr. blauw 5784): 1211, n. 7
- 1523.05.02 (nr. blauw 5298): 1211, n. 8.
- 1523.06.13 (nr. blauw 5297): 1211, n. 3.
- 1527.01.14 (nr. blauw 5310): 1211, n. 3.
- 1528.11.20 (nr. blauw 5314): 1211, n. 13.
- 1537.05.18 (nr. blauw 5380): 1211, n. 14.
- 1552.11.12 (nr. blauw 5443): 1212, n. 10.
- 1552.12.12 (nr. blauw 5824): 1212, n. 10.
- 1553.05.27 (nr. blauw 5826): 1213, n. 2.
- 1557.08.28 (nr. blauw 5469): 1213, n. 8.
- 1558.04.29 (nr. blauw 5475): 1213, n. 9.
- 1560.01.20 (nr. blauw 5479): 1214, n. 2.
- 1561.08.23 (nr. blauw 5486): 1214, n. 7, 11.
- 1590.09.12 (nr. blauw 6054): 1217, n. 3.
- 1593.04.18 (nr. blauw 5567): 1217, n. 4.
- 1599.07.08 (nr. blauw 5575): 1217, n. 6.
- 1609.03.18 (nr. blauw 7612): 1218, n. 2.14
- 1611.07.14 (nr. blauw 4144): 1218, n. 3.
- 1625.06.20 (nr. blauw 6278): 1219, n. 1.
- 1627.02.15 (nr. blauw 6115): 1219, n. 1.15
- 1646.04.30 (nr. blauw 5602): 1220, n. 1.
- 1666.09.27 (nr. blauw 3121): 1221, n. 1.
- 1672.05.15 (nr. blauw 5096): 1221, n. 5.
- 1673.10.03 (nr. blauw 7646): 1221, n. 12.
- 1676.05.03 (nr. blauw 5656): 1221, n. 14.
- 1678.07.22 (nr. blauw 7650): 1222, n. 3.
- 1681.05.04 (nr. blauw 4135): 1222, n. 5.
- 1693.04.17 (nr. blauw 6971): 1223, n. 7.
- 1694.09.23 (nr. blauw 7973): 1223, n. 7.
- 1705.05.10 (nr. blauw 5538): 1224, n. 6.
- 1720.12.17 (nr. blauw 7694): 1225, n. 3.
- 1723.04.25 (nr. blauw 5097): 1225, n. 4.
- 1745.04.10 (nr. blauw 7695): 1226, n. 12.
- 1748.03.18 (nr. blauw 7713): 1226, n. 3.
- 1755.08.09 (nr. blauw 7716): 1226, n. 3.
Oud Kerkarchief16
- nr. Y 2 (= nieuw nr. 16517): 1192, n. 5; nr. Y 3 (= nieuw nr. 271-306, 493-495): 1192, n. 5; nr. Y 4 (= nieuw nr. 144-150): 1192, n. 5. — Zie bijlage.18
- nr. 74: 1209, n. 3.
- nr. 144: 1228, n. 4; 1229, n. 2, 5.
- nr. 145: 1227, n. 8; 1228, n. 3.
- nr. 146-149: 1229, n. 5.
- nr. 272: 1213, n. 14, 15; 1214, n. 1; 1215, n. 2, 3.
- nr. 273: 1215, n. 4, 8.
- nr. 274: 1215, n. 5, 9, 10.
- nr. 275: 1216, n. 4.
- nr. 276: 1216, n. 4, 5.
- nr. 277: 1216, n. 9; 1217, n. 2, 7, 8, 11, 13; 1218, n. 4, 5, 6, 7, 10.
- nr. 279: 1218, n. 11; 1219, n. 2, 4, 5.
- nr. 280: 1218, n. 13; 1219, n. 7, 8, 11, 12.
- nr. 281: 1220, n. 4, 5, 10; 1221, n. 2; 1222, n. 1; 1223, n. 5.
- nr. 282: 1220, n. 13; 1221, n. 4, 6, 8, 11, 12: 1222, n. 1; 1223, n. 5.
- nr. 283: 1222, n. 1, 4; 1223, n. 5.
- nr. 284: 1222, n. 1, 6, 8, 9, 10, 12; 1223, n. 5, 15; 1224, n. 1, 2.
- nr. 285: 1222, n. 1, 13; 1223, n. 5, 8.
- nr. 286: 1223, n. 5, 10, 14; 1224, n. 4, 7, 9, 10, 11; 1226, n. 2, 6.
- nr. 287: 1224, n. 7, 12, 14; 1225, n. 2, 5, 6; 1226, n. 7.
- nr. 287-292: 1226, n. 8.
- nr. 288: 1225, n. 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17.
- nr. 288-290: 1226, n. 10.
- nr. 289: 1226, n. 4.
- nr. 290: 1226, n. 9.
- nr. 291: 1226, n. 11; 1227, n. 1, 2.
- nr. 292: 1226, n. 10; 1227, n. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11; 1228, n. 2, 5.
- nr. 301: 1222, n. 1.
- nr. 303: 1226, n. 5.
- nr. 392: 1227, n. 7.
Triage du Franc
- nr. 466: beschrijving van het Registrum fundationum seu locationum omnium Reddituum huius domus tam in brugis quam extra brugis a° M° CCC° lxiiii. In welcken bouck ... staet de tafele vanden plaetsen daer de goeden ende renten gheleghen zijn ... scriptum ... sub fratre paulo arnulphi dicte domus tunc priore per manus michaelis dicti corte de ypris dicte domus tunc monachi concilio et auxilio fratris Jacobi de Ruddervoorde tunc sepe dicte domus et dictorum Reddituum receptore [lees: receptoris].19
1.4 Rijksarchief GentZie bijlage.
Familiefonds Verhaeghe
- nr. 2855: verkoop van een stuk landbouwgrond (1 ha, 33 a) te Zande dat heeft toeboord aan de kartuizers van Brugge, 1807.
Raad van Vlaanderen: Afgeschafte kloosters
- nr. 5: staat van goederen onder procurator Hugo Lanneau, 1782.20
1.5 Stadsarchief Brugge
Fonds de Limburg Stirum21Zie bijlage.
(a) Rekeningen, bundel A: 1483-1582.
(b) Rekeningen, bundel B: 1587-1741.
(c) Rekeningen, bundel C: 1750-1783.
(d) Oorkonden nrs. 211-257.

2. Bibliotheeknotities — Zie bijlage.
2.1 Bibliotèque Mazarine Paris
- hs. 1099 (cat. nr. 957): Henricus Herp (Scala amoris, Edennim contemplativorum, De processu humani profectus), Vita abbreviata beati Hugonis Lincolniensis episcopi.22
2.2 Bibliothèque Municipale Douai
- hs. G.93-D.184: Graduale Romanum cum cantu.23
2.3 Koninklijke Bibliotheek Brussel
- hs. 7153-92 (cat. nr. 4287), fol. 228 r°-238 v°: Carolus V imperator recenset anno 1518 omnes possessiones monasterii Carthusianorum iuxta Brugas (telling van goederen).24

3. Varia
3.1 Aantekeningen uit publicaties:
- Justin De Pas, Cartulaire de la Chartreuse du Val de Ste-Aldegonde près Saint-Omer (Ms. 901 de la Bibliothèque de Saint-Omer). Analyse et extraits publiés avec un appendice et les listes des prieurs et procureurs du couvent, Saint-Omer, 1905. — Zie bijlage.
- C.B. De Ridder, ‘Documents concernant les chartreux et les soeurs-grises de Bruges’, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 1e reeks:9 (1872), 350-359. — Zie bijlage.
- A.-C. De Schrevel, Recueil de documents relatifs aux troubles religieux en Flandre 1577-1584, dl. 2, Bruges, 1924 (= Société d'émulation de Bruges. Mélanges, 10). — Zie bijlage.
- Adolf Duclos, Bruges: histoire et souvenirs, Bruges, 1910. — Zie bijlage.
- Noël Geirnaert, Het archief van de familie Adornes en de Jeruzalemstichting te Brugge, dl. 1: Inventaris, Brugge, 1987 (= Brugse geschiedbronnen, 19).25Zie bijlage.
- L. Gilliodts-Van Severen, ‘Pièces inédites sur la réforme à Bruges’, in: La Flandre. Revue des monuments d'histoire et d'antiquités, 3 (1869-1870), 252-273. — Zie bijlage.
- H.J.J. Scholtens: 13 notities.26Zie bijlage.
- Albert Schouteet, Regesten op de oorkonden van het Stadsbestuur van Brugge (1089-1384), dl. 2: 1301-1339, dl. 3: 1340-1384, Brussel, 1978 & 1979 (= Archief- en bibliotheekwezen in België. Inventarissen, 6:2 & 7). — Zie bijlage.
- [Vandemeulebroucke 1965]. — Zie bijlage.
- W.H.J. Weale, ‘Notice sur la fondation de l'abbaye de l'Eeckhout et sur les abbés qui l'ont gouvernée’, in: La Flandre. Revue des monuments d'histoire et d'antiquités, 3 (1869-1870), 274-298. — Zie bijlage.
- W.H.J. Weale, ‘Obituaire de l'abbaye de l'Eeckhout’, in: La Flandre. Revue des monuments d'histoire et d'antiquités, 3 (1869-1870), 299-382. — Zie bijlage.
3.2 Auteurs: — Zie bijlage.
- David de Bode.27
- Petrus Mallants: met verwijzing naar de boekencatalogus van Gillès de Pélichy II.28
3.3 Boekenbezit: — Zie bijlage.
- boeken uit de verkoop van de bibliotheek van Gillès de Pélichy II in november 1974.29
- handschriften vermeld in de cataloog van de Genste dominicanen Willem Vleeschouwers (Carnifex, † 1525) en Jan Van den Bundere (Bunderius, † 1557).30
- incunabel: Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum (waarschijnlijk Keulen, ca. 1472). Achteraan leest men: Sum Carth. Brug. in hierlm Herc. v. W. [Hercules Van Winckel], prior eiusdem Carth. 1597.31
- Spiegel historiael.32
3.4 Cartae: uittreksels van de kapitelakten betreffende de jaren 1423, 1435, 1457, 1475, 1483, 1544, 1575, 1577, 1578.33Zie bijlage.
3.5 Geschil met het Brugse Vrije, 23 augustus 1449.34Zie bijlage.
3.6 Grafmonumenten in het kartuizerklooster (vloerplaten, vloerzerken, vrijstaande tombe), beschreven in een (ongedateerde) brief door J.-P. Esther.35Zie bijlage.
3.7 Plan: Brugge Cartusers (ten noordoosten).36Zie bijlage.
3.8 Tekeningen: — Zie bijlage.
- kerk aan de binnenkant, in hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, 462d, fol. 13 (midden 18e eeuw).37
- portretten (2) van Petrus Adornes, clericus-redditus in het Brugse kartuizerklooster.38
3.9 Rekening van het kartuizerklooster Genadedal lopend van oktober 1697 tot oktober 1698 (16 p.).39
3.10 Vloertegels afkomstig uit de oude kartuizerkerk gebruikt voor het aanleggen van een nieuwe tegelvloer in de Sint-Salvatorkerk te Brugge in 1815.40Zie bijlage.
3.11 Zegels uit verschillende archiefverzamelingen, gedateerd op 7 december 1318 (stichtingsoorkonde), 13 april 1398 , [20 december] 1425, 25 december 1440, 13 mei 1506.41Zie bijlage.

 • 1. Doos M0001: kaarten 1-32, doos M0002: kaarten 33-43, doos M0003: kaarten 44-51, doos M0004: kaarten 52-59. — Met vriendelijke dank aan pater Carlos Noyen o.c.d. die met de hulp van de kloosterarchivaris Jean-Pierre Debels een getypte inventaris van dit kaartboek op 14.12.2010 bezorgde. We hebben de voorkeur eraan gegeven om de versie van de inventaris in machineschrift boven de handgeschreven kopie van de inventaris door Jan De Grauwe in bijlage weer te geven. Deze wijdde er trouwens een artikel aan met publicatie van de lijst van de kaarten: [De Grauwe 1996e]vooral 87-91.
 • 2. Zie ook Map 2. Druksels, § 3.
 • 3. Zie de anastatische reproductie van deze catalogus in: Inventarissen van kloosterbibliotheken door Jozef II afgeschaft en aanwezig op het Algemeen Rijksarchief (nrs. 52-95), Brussel, 2000, 447-492 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Reprints, 169).
 • 4. Met verwijzing naar [De Grauwe 1978a] (zie de bladzijden na de dubbelepunt).
 • 5. Met verwijzing naar [De Grauwe 1978a] (zie de bladzijden na de dubbelepunt). De notitie bevat ook een verwijzing naar het Rijksarchief Antwerpen, Kerkelijk archief: Kartuizers van Lier, nr. 22: een obituarium met talrijke overlijdensvermeldingen van Brugse kartuizers.
 • 6. Dit is het bewaarnummer volgens de publicatie. In de handgeschreven notitie staat nr. 1703 vermeld.
 • 7. Met verwijzing naar [De Grauwe 1978a] (zie de bladzijden na de dubbelepunt).
 • 8. Het uittreksel betreft vooral de naamgeving van het kartuizerklooster in de oorkonden tussen 1320 en 1420.
 • 9. Met verwijzing naar [De Grauwe 1978a] (zie de bladzijden na de dubbelepunt).
 • 10. Op fol. 166 v° wordt door Hercules Van Winckel de geschiedenis van de gebeurtenissen verhaald die hebben plaatsgevonden tussen 1580-1584.
 • 11. De rode cijfers in de marge verwijzen naar het volgnummer van hun vermelding in [PCB 1976].
 • 12. Zie [De Grauwe 1978a]1192 met verwijzing naar de afzonderlijke blauwe nummers (zie de bladzijden na de dubbelepunt) volgens chronologische vermelding van de akten (in de notities rood omkaderd). De notities bevatten meer blauwe nummers dan hier vermeld en hebben een hiaat tussen 1325 en 1500. Hier worden alleen de blauwe nummers genoteerd waarnaar verwezen wordt.
 • 13. Mededeling van de inhoud zonder verwijzing naar het blauwe nummer.
 • 14. Hier staat verkeerdelijk het jaartal 1669 gedrukt.
 • 15. In de handgeschreven aantekening is de akte gedateerd op 13 februari.
 • 16. Zie [De Grauwe 1978a]1192 met verwijzing naar de afzonderlijke nummers (zie de bladzijden na de dubbelepunt).
 • 17. Dit is het nieuwe bewaarnummer volgens de publicatie. In de handgeschreven notitie staat nr. 163 vermeld.
 • 18. De notities bevatten nog andere nummers, waaraan in de publicatie niet wordt gerefereerd. Deze zijn nrs. 271 (bijlage 2), 278 (bijlage 3), 293 en 297 (bijlage 4), 298 (bijlage 5), 299 (bijage 6), 300 (bijlage 7), 302 (bijlage 8), 305-306 (bijlage 9), 344 (bijlage 10), 493-495 (bijlage 11); zij alleen, alsook de voormelde, enigszins ongewone Y-nummers (bijlage 1), kunnen in de bijlagen worden geraadpleegd.
 • 19. Beschrijving gemaakt door Albertus Pil o.s.b. (zie ook Archief De Grauwe Jan, Antwerpen I & II, Documentatie van Albertus Pil). In deze bundel is er sprake van een proces van de Brugse kartuizers tegen Lieven Reyfins in 1539.
 • 20. Dit archiefstuk betreft in feite documenten die de opheffing van de Brugse kartuizerinnen voorafgaan.
 • 21. Zie ook Map 2. Druksels, § 1.1. Naar dit fonds wordt er in [De Grauwe 1978a] niet verwezen.
 • 22. Zie Cat. BMaz, dl. 1, 460-461, [Hendrickx 1973]40-45.
 • 23. Zie Cat. BM Douai, 55 (nr. 184) met foutieve herkomstvermelding; Cat. BPDép, dl. 6, 65 (nr. 132); [Hendrickx 1973]13-20.
 • 24. Zie Cat. KB Brussel, dl. 6, 584. In het Nederlands.
 • 25. Zie ook Map 2. Druksels, § 1.
 • 26. Wellicht herkomstig van handgeschreven informatie verstrekt door H.J.J. Scholtens.
 • 27. Uit: [Scholtens 1947a]168. Zie ook [Hendrickx 1974a]144-156, [Hendrickx 1984e]91-92.
 • 28. Zie infra, § 3.3. Zie ook [Hendrickx 1984e]138.
 • 29. Zie ook infra, § 3.8, n. 38.
 • 30. Zie ook [Hendrickx 1973], 258-265.
 • 31. Vergelijk Polain, nr. 494.
 • 32. Uit: J. Noterdaeme, ‘De Spiegel historiael’, in: Wetenschappelijke tijdingen, 20 (1960), 193-201. Zie ook [Hendrickx 1973]249-255.
 • 33. Uit: [Maurice Laporte], Ex chartis Capitulorum Generalium ab initio usque ad annum 1951 (pro manusripto ad usum Ordinis). Zie [De Grauwe 1978a]1194.
 • 34. Uit: L. Gilliodts-Van Severen,Coutume de la Ville de Bruges, dl. 1, Bruxelles, 1874, 578 (= Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de Bruges, 1).
 • 35. Beschrijving op basis van Valentin Vermeersch, Grafmonumenten te Brugge voor 1578, 3 dln., Brugge, 1976 (dl. 2: nrs. 26, 27, 48, 57, 63, 67, 74, 96, 100; dl. 3: nrs. 478, 484, 544). Alle grafmonumenten zijn verdwenen.
 • 36. Atlas des villes de la Belgique au XVIe siècle: plans du géographe Jacques de Deventer ... . Reproduits en fac-similé par l’Institut national de Géographie à Bruxelles. Ouvrage publié par Ch. Ruelens et continuée sous la direction de Em. Ouverleaux & J. Van den Gheyn, avec la collaboration de Alphonse Bayot e.a., 24 afl., Bruxelles, 1884-1924. De aflevering is niet medegedeeld.
 • 37. Zie [De Grauwe 1978a]1197.
 • 38. In deze hoedanigheid ingetreden in 1444/45 na het overlijden van zijn vrouw. De portretten behoorden tot twee handschriften uit de bibliotheek van Gillès de Pélichy II (zie ook supra, § 3.3), die in november 1974 werd verkocht. Zie [De Grauwe 1978a]1197.
 • 39. Fotokopie van het document vermeld in Map 3. Authentieke stukken (of kopieën daarvan), § 3.1, met verwijzing naar zijn editie.
 • 40. Uit: J. Gailliard, Éphémérides brugeoises, ou Relation chronologique des événements qui se sont passés dans la ville de Bruges, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Bruges, 1847, 145.
 • 41. Vgl. [De Grauwe 1978a]1197.
BijlageGrootte
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.1.PDF2.58 MB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.2 Religiekas (a).PDF125.46 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.2 Religiekas (b).PDF1.16 MB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.2 Manuscrits.PDF415.96 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.2 Rekenkamer.PDF193.05 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Aanwinsten.PDF395.62 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 D'Hoop.PDF212.19 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Découvertes.PDF392.87 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Nieuw Kerkarchief.PDF162.24 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oorkonden blauw nummer.PDF1.42 MB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (1).PDF145.98 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (2).PDF832.23 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (3).PDF267.97 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (4).PDF93.89 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (5).PDF133.7 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (6).PDF224.19 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (7).PDF117.27 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (8).PDF91.75 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (9).PDF113.38 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (10).PDF106.28 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Oud Kerkarchief (11).PDF109.4 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.3 Triage du Franc.PDF234.24 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.4.PDF103.97 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.5 (a).PDF508.52 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.5 (b).PDF155.33 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.5 (c).PDF86.62 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_1.5 (d).PDF350.18 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_2.PDF157.93 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.1_De Pas_De Ridder_De Schrevel.PDF160.87 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.1_Duclos_Geirnaert.PDF257.01 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.1_Gilliodts_Scholtens_Schouteet.PDF422.45 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.1_Vandemeulebroucke.PDF1.05 MB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.1_Weale.PDF79.83 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.2.PDF93.73 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.3.PDF370.55 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.4 & 3.5.PDF150.26 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.6.PDF187.36 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.7 & 3.8.PDF168.27 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.10.PDF62.71 KB
PDF-pictogram Map 1_Notities_3.11.PDF86.16 KB