0. Algemene bibliografie

[Alfaura 1670e]

[Bulder 2017]

[De Grauwe 2005k]
[Drossaers 1916]

[Gaens & De Grauwe 2006]129-130
[Gruijs 1975b]
[Gumbert 1975a] [Gumbert 1980]

[Huussen, Van Bracht & Dullaert 1975]

[Rothfusz & Rozemond 1975]

[Schoengen 1942b]
[Scholtens 1932b]
[Scholtens 1938a]
[Scholtens 1948]
[Struijk 2016]

[Van Nieuwstadt 1975a]
[Van Nieuwstadt 1975b]
[Vos 1975]


Onderstaande bibliografie is gekopieerd uit de Nouvelle Bibliographie Cartusiennene. Cartusiana. Dl. 3: Maisons de l'Ordre, 2e édition revue, corrigée et augmentée par une équipe de chercheurs sous la direction des Chartreux de Sélignac, Grande Chartreuse, 2005, p. 1226-12291. Gaandeweg wordt deze bibliografie naar vorm herwerkt, uitgesplitst, zo nodig inhoudelijk geanalyseerd, en vervolledigd volgens de structuur van het monasticon. — Frans Hendrickx.

Imprimés

1624 ELIGIUS, G., Vita et martyrium B. Justi Gaudanæ, cartusiæ Delphensis in Hollandia professi et sacristæ. Bruxellis 1624.
1667 VAN BLEYSWYCK, D., Beschrijving der Stadt Delft. 1667.
1700 OPMEER, P., Martelaarsboek ofte Historie der Hollandsche Martelaren. Anvers, 1700, t. 2, 57-64. (Sur le martyre de Joost van Schoonhoven, moine de la chartreuse près Delft.)
1720 VAN RHYN, H., Oudheden en Gestichten van Delft. Leyde, 1720.
1774 SMITS, L., Nederlandse Oudheden. Amsterdam, 1774.
1854 RÖMER, R.C.H., Geschiedkundig Overzicht van de Kloosters en Abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Leyde, 1854.
1883 BOTS, P.M., De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige bisdom van Haarlem. Rijsenburg, 1883, 44-45.
1883 cfr LEFEBVRE II, 345.
1890/93 cfr LE VASSEUR, V, Index Tertius.
1891 cfr VALLIER, 280 (pas de sceau).
1901 KRONENBURG, J.A.F., CSSR., Neerlands heiligen in later eeuwen. I, Amsterdam 1901, 171-182. (Sur Joost van Schoonhoven O.Cart. de Gouda, moine de la chartreuse près de Delft, tué à Brielle le 31 juillet 1572.)
1905 VANNERNS, J., « Le dépôt des archives de l’état à Anvers. » Dans : Revue des bibliothèques et archives de Belgique, 3 (1905) fasc. 6.
1907 DROSSAERS, S.W.A., De archieven van de Delftsche Statenkloosters (Algemeen Rijksarchief). La Haye, 1907, 447-559 (Description des archives de la chartreuse près de Delft.)
1913/19 cfr Maisons, II, 249.
1917 OVERVOORDE, J., e.a., Archief van de Kloosters. s.l., 1917.
1920 SERNEE, J.M., e.a., De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delftland. La Haye, 1920.
1937 OVERVOORDE, J., e.a., Archief der secretarie van de stad Leiden, 1553-1575. Leyde, 1937.
1942 SCHOENGEN, M., « Het kartuizerklooster bij Delft. » Dans : Mo¬nasticon Batavum, III, 1942, 28-29.
1948 SCHOLTENS, H.J.J., « Het Delftsche kartuizerconvent. » Dans : Bijdra¬gen tot de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 60 (1948) 271-282.
1959 ANON., « Fundamenten van kartuizerklooster bij Delft ontgraven. » Dans : Delftse Courant, 1959, 16 novembre.
1959 ANON., « Fundamenten van kartuizerklooster bij Delft ontgraven. » Dans : De Tijd-Maasbode, 1959, 28 novembre.
1960 ANON., « Delftse klooster blootgelegd. » Dans : Haagse Courant, 1960, 5 mars.
1960 ANON., « Fundamenten van kartuize in Delft. » Dans : De Volkskrant, 1960.
1960 (SCHOLTENS, H.J.J.), « De Delftse opgravingen. » Dans : O Bonitas !, t. 24, 1960, 3-5.
1962 RENAUD, J.G.N., « Glas uit het einde der Middeleeuwen. » Dans : Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1962, 101-114.
1971 FRIEDLÄMER, Max J., Early Netherlandish Painting. s.l., 1971, vol. 30, 30, cat. n. 63, ill. 48, 49 ; 1973, vol. 7, cat. n. 153a, ill. 113.
1973 ANON., « Kartuizerorde maakte in Delft grote bloeitijd door. » Dans : De Posthoorn, Delft-La Haye, n. 972, 1973, 27 juin, 16.
1975 RENAUD, J.G.N., De vondsten gedaan bij het archeologisch onderzoek naar het voormalig kartuizerklooster buiten Delft.
BIESBOER, P., Een altaarvleugel met twee evangelisten. Fragment van het verloren gegane altaar van Pieter Aertsen van het kartuizerklooster buiten Delft ?
POLLMANN, R.J., ofm., Justus van Schoonhoven, een Delftse kartuizer en martelaar. (cfr DE GOUDA, J., 1975.)
(PLUSIEURS), Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796), Klein Monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen. Een leidraad voor verdere studie, samengesteld door de leden van de werkgroep « Cartusiana neerlandica » o.l.v. dr. A. GRUIJS. (Collaborateurs : J. DE GRAUWE, F. HENDRICKX, H.J.J. SCHOLTENS, P.A. VAN NIEUWSTADT, J.P. GUMBERT et Th. F. VAN KOOLWIJK).
VAN LEEUWEN, H.W., Index des noms et des lieux.
1982 cfr SCHWENGEL, Propago…
1988 ROBINSON, P.R., Catalogue… cfr COLOGNE, 1988, n. 188.


Sources manuscrites

Archives

DELFT, ARCHIVES DE LA VILLE
139 numéros, e.a. cartulaire, livre de plans et un livre de bienfaiteurs.
ANVERS, ARCHIVES DE L’ÉTAT
Cartulaire de 1565 (Depuis 1953 déposé aux ARCHIVES DU ROYAUME à LA HAYE qui possèdent aussi d’autres documents concernant cette chartreuse). Pour plus de détails voir : De Kartuizers en Hun Delftse Klooster, Elmar, Delft, 1975.

  • 1. CD-ROM. Niet in de handel.