Prosopographia

1. Religiosi per statum (index)

Hospites
Absalon Van Crayenwerven (conversus Herne)

2. Religiosi per officium (index)

Priores1
Apersz, Gerrit (1496-1511)
Moens, Michael (1551-1555)
Moyen, Dirk (1549-1551)
Nicolai, Guilelmus (?)2
Pelt, Willem (1531-1540)
Persijn, Dirk (1486 of 1487-1496)
Schullinck (Schullius), Johannes (1482-1486 of 1487)
Streng van Schoonhoven, Bartholomeus (1555-1561)
Van Brouwershaven, Adriaan (1511-1514)
Van Damme, Johannes (1514-1517?)
Van den Berch, Albrecht (1561-1569)
Van der Essche, Jan (1569-1578)
Van der Schueren, Simon (1470-1480)
Van der Stock, Gaspar (1480-1482)
Van Enkhuysen, Gerard (?)3
Van Scherpenisse, Pieter (1540-1549)
Van Schiedam, Adrianus (?)4
Procuratores5
Doelman, Jacobus († 1498)
Jacobs, Franciscus († 1544)
Jacobsz van Naaltwijck, Jan (?)
Johannis de Delff, Johannes (?)
Nicolai, Guilelmus († 1539)
Pietersz, Jan (?)
Rodolphus Trajectensis
Van de Kerckhove, Cornelius6
Van der Stock, Gaspar (1470-1480)
Sacristae7
Hermanni, Jacobus (1505)
Persijn, Johannes († 1501)
Thome, Walingus (1504)
Van Schoonhoven, Justus († 1572)
Vicarii8
Beest, Theodericus († 1567)
Franciscus de Middelburga († 1544)
Gillaert, Johannes9
Jodocus de Buten († 1508)
Mathaei, Johannes († 1531)
Michaelis, Simon († 1529)
Rudolphus van Utrecht († 1581)
Theoderici, Cornelius († 1541)
Weesp, Nicolaus (1534)

  • 1. [Van Nieuwstadt 1975b]135-148. — Op p. 148 worden alle functionarissen met vermelding van hun dienstperiode schematisch voorgesteld, dus ook de procuratoren, vicarissen en sacristae.
  • 2. In de periode tussen 1517-1531.
  • 3. In de periode tussen 1517-1531.
  • 4. In de periode tussen 1517-1531.
  • 5. [Van Nieuwstadt 1975b]148.
  • 6. Prior te Kiel in 1558, als enige identificatie volgens Van Nieuwstadt. Later onderzoek heeft aangetoond dat Cornelius (van den) Kerckhoven (Kerkovius, a Cemiterio) procurator was van 1551 tot 1555, en te Lier achtereenvolgens rector (?) van augustus 1558 tot 1559 en prior van 1559 tot 1571. — [PCBR 1999]dl. 2, 535 (NLMO21).
  • 7. [Van Nieuwstadt 1975b]148.
  • 8. [Van Nieuwstadt 1975b]148.
  • 9. Prior te Zierikzee in 1478.