Nomina et circumscriptiones geographicae

1. Nomina
[Vallier 1891]280:
C[artusia] Sti Bartholomaei apud Delfos (Delphos)
C[artusia] Sti Bartholomaei in Hierusalem
Chse de Bartholomé auprès de Delphe
Chse de St Barthélemy

[Schoengen 1942b]:
Carthusia S. Bartholomaei in Jerusalem
Domus Vallis S. Bartholomaei in Jerusalem prope Delft
Sint Bartholomeusdal

[De Grauwe 2005k]223:
Carthusers Clooster te Delft
Carthuysers te Delft
domus Delphensis
domus Vallis Sancti Bartholomei in Jerusalem prope Delft
domus Vallis Sancti Bartholomei prope Delft
domus prope Delft


2. Circumscriptiones geographicae
Ecclesia
tot 1559: bisdom Utrecht.1
vanaf 1559: bisdom Haarlem.2

Ordo3
1470-1474: provincia Picardiae Remotioris.4
1474-1572: provincia Teutoniae.

Res publica
...

Topographia
...

  • 1. [Goffin 1991a]23 (nr. 18 op de kaart).
  • 2. Het bisdom werd in 1592 formeel opgeheven ten gevolge van de Reformatie, toen het een Apostolisch Vicariaat van de Hollandse Zending werd. In 1853 werd het opnieuw een bisdom. Vanaf 2009 werd het diocees het bisdom Haarlem-Amsterdam geheten.
  • 3. [Schoengen 1942b]28. [De Grauwe 2005k]223. [Gaens & De Grauwe 2006]129.
  • 4. In 1474 provincia Teutoniae genoemd.