Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: Filter gelijk is aan   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
William Paul Lundell
Bartholomeus van Maastricht (1446) on Carthusian allegiance and unity during the Basel Schism, in: Thomas E. Burman, Mark D. Meyerson & Leah Shopkow (eds.), Religion, text, and society in medieval Spain and Northern Europe. Essays in honor of J. N. Hillgarth, Toronto, 2002, 250-274 (= Papers in mediaeval studies , 16)
[Lundell 2002]
Theodorus Petreius
Batholomaeus, Ruremundanae Cartusiae prior, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 18-20  
[Petreius 1609g]
Fritz Arens
Bau und Ausstattung der Mainzer Kartause, Mainz, 1959, 84 p., ill. (= Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz, 17)
[Arens 1959]
Fritz Arens
Bau und Ausstattung der Mainzer Kartause, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 22-23 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Arens 1980]
Demetrio S. Yocum
Beata quella città della sua patria! Siena’s religious culture and Carthusian monasticism, in: Santa Casciani & Heather Richardson Hayton (eds.), A companion to late medieval and early modern Siena, Leiden, 2021, 85–112 (= Brill’s companions to European history, 23)  
[Yocum 2021]
Adam Wienand
Bedeutende Prioren in der Kölner Kartause, in: Marijan Zadnikar & Adam Wienand (eds.), Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche, Köln, 1983, 243-287  
[Wienand 1983d]
B. J. L. De Geer
Begiftigers en bezittingen van het Carthuiser convent bij Utrecht, in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 13 (1857), 129-146  
[De Geer 1857]
Floris Prims
De begiftigers van het karthuizerklooster van het Kiel-Antwerpen, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 23 (n.r. 10) (1932), 138-150
[Prims 1932] PDF-pictogram Prims_Begiftigers van het Kiel-Antwerp.PDF (1.55 MB)
Hendrik Delvaux
Begravingen in de kartuize van Herne, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 35-48, 1 ill.
[Delvaux 1983] PDF-pictogram Delvaux_Begravingen in de kartuize van Herne.PDF (1.66 MB)
Jan De Grauwe
Beken, Gozewijn vander, kartuizerprior en auteur, in: Nationaal biografisch woordenboek, 6 (1974), 18-19  
[De Grauwe 1974e]
Jean-Pierre Esther
Beknopte bouwgeschiedenis van het Brugse kartuizerinnenklooster, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 64-67, 2 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Esther 1996c]
Jean-Pierre Esther
Beknopte bouwgeschiedenis van het Brugse kartuizerklooster, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 60-61, 1 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Esther 1996a]
Rudolf Th.M. Van Dijk
Bemoedigende wenken voor een wankelmoedige kartuizer: de brief van Geert Grote aan Hendrik van Alkemade, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 429-475 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Van Dijk 2004]
Rudolf Th.M. Van Dijk
Bemoedigende wenken voor een wankelmoedige kartuizer. De brief van Geert Grote aan Hendrik van Alkemade, in: Rudolf Th.M. Van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie, ed. Charles Caspers & Rijcklof Hofman, Hilversum, 2012, 45-84, 3 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 140)  
[Van Dijk 2012b]
Leopold Grill
Benediktinisch-cisterziensischer Einfluß auf die Gründung des Kartäuserordens, in: Die Kartäuser in Österreich. Zweiter Internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, vom 11. bis 14. September 1980, Aggsbach, dl. 2, Salzburg, 1981, 3-18 (= Analecta Cartusiana, 83:2)
[Grill 1981]
Francis Timmermans
Bernardus Truijts, de moine chartreux à chanoine régulier de l'Ordre de St Augustin, in: Robert Bindel (ed.), 35 Années de recherche et de spiritualité. Congrès international des Analecta Cartusiana du 23 au 26 juin 2005, Chartreuse de Molsheim — France, Salzburg, 2007, 157-187 (= Analecta Cartusiana, 253)  
[Timmermans 2007a] PDF-pictogram Timmermans_Bernardus Truijts de moine chartreux à chanoine régulier.pdf (5.47 MB)
Francis Timmermans
Bernardus Truijts, van kartuizermonnik tot reguliere kanunnik van de Orde van St. Augustinus in Sint Jakob op de Koudenberg te Brussel, in: Eigen schoon en de Brabander, 91 (2008), 225-254  
[Timmermans 2008] PDF-pictogram Timmermans_Bernardus Truijts van kartuizer tot reguliere kanunnik.PDF (3.18 MB)
Gerhard B. Winkler
Bernhard und die Kartäuser. Zur Relativierung des monastischen Asketismus durch die reine Gottesliebe, in: Kartäuserregel und Kartäuserleben. Internationaler Kongress vom 30. Mai bis 3. Juni 1984, Stift Heiligenkreuz , dl. 1, Salzburg, 1984, 5-19 (= Analecta Cartusiana, 113:1)
[Winkler 1984]
Jan De Grauwe
Bertholet Flémal: Saint Bruno adorant le Saint Sacrement, in: James Hogg (ed.), Die Ausbreitung kartäusischen Lebens und Geistes im Mittelalter, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1990, 220-234, 3 ill. (= Analecta Cartusiana, 63:1)
[De Grauwe 1990a] PDF-pictogram De Grauwe_Bertholet Flémal.PDF (1.72 MB)
Rainer Sommer
Beschreibung der Kölner Kartause, in: Rainer Sommer (ed.), Die Kartause in Köln. Festschrift der evangelischen Gemeinde Köln zum 50. Jahrestag der Einweihung der Kartäuserkirche in Köln zur evangelischen Kirche am 16. September 1978, Köln, 1978, 141-155, 3 ill.
[Sommer 1978c]
Cebus Cornelis De Bruin
Bespiegelingen over de Bijbelvertaler van 1360: zijn milieu, werk en persoon. Afl. 1: Ontwikkelingsgang en huidige stand van het onderzoek, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 48 / 1 (1967), 39-59  
[De Bruin 1967] PDF-pictogram De Bruin_Bijbelvertaler van 1360 (I).pdf (2.47 MB)
Cebus Cornelis De Bruin
Bespiegelingen over de Bijbelvertaler van 1360: zijn milieu, werk en persoon. Afl. 2: Was de vertaler van 1360 leek of geestelijke?, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 49 / 2 (1969), 135-154  
[De Bruin 1969a] PDF-pictogram De Bruin_Bijbelvertaler van 1360 (II).pdf (2.22 MB)
Cebus Cornelis De Bruin
Bespiegelingen over de Bijbelvertaler van 1360: zijn milieu, werk en persoon. Afl. 3: Zijn werk, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 50 / 1 (1969), 11-27  
[De Bruin 1969b] PDF-pictogram De Bruin_Bijbelvertaler van 1360 (III).pdf (1.88 MB)
Cebus Cornelis De Bruin
Bespiegelingen over de Bijbelvertaler van 1360: zijn milieu, werk en persoon. Afl. 4: De orde waartoe hij behoorde, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 51 / 1 (1970), 16-41  
[De Bruin 1970] PDF-pictogram De Bruin_Bijbelvertaler van 1360 (IV).pdf (2.96 MB)
Tom Gaens
Beter dan het origineel. Kartuizeridealen en de vroege Moderne Devotie, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 2019, 369-(1) p., 28 ill.  
[Gaens 2019a]

Pagina's