Historia religiosa

Gebedsvereniging

Gistel, benedictinessen (Sint-Godelieveabdij)

Hoste 19741, 14:
"De aanwezigheid van de zeldzame Middelnerlandse vertaling uit het bekende werk [Vita Jesu Christi] van Ludolf de Kartuizer, doet herinneren aan de goede relaties die de Godelieveabdij onderhield met de Kartuize Genadedal te Sint-Kruis. De 26e april 1529 sluiten de zusters een gebedsvereniging met de Kartuizers. De prior van Genadedal, Jan Mestdagh, had een nicht in de St. Godelieveabdij, zuster Barbara Mestdagh, die in 1538 reeds overleden was. In 1534 noteert abdis Margriet van der Beke in haar rekeningboek: Geschonken ter timmeragie van mijnheer den prioor van de sartreusen te Brugghe, heer Jan Mestdagh, van een veynster met haer toebehoorten, 36 p. gr.

  • 1. A. Hoste,'Marginalia bij een teruggevonden handschrift uit de Sint-Godelieveabdij te Gistel', in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 75 (1974), 13-14.