Fontes

1. Fontes archivales. Conspectus generalis
...

2. Fontes archivales. Documenta particularia
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès.

Namen van kartuizers in Brugge 1, volgens de Listes des pensionnaires ..., in: ARA Brussel, Comité voor de Religiekas, inv. nr. 139, f. 27r-27v (naar de aantekeningen van Jan De Grauwe)1:

Joannes van Bever, 60 jaar in februari 1787 — BxM084.
Josephus Laurens, 60 jaar in mei 1790 — BgM153.
Nicolas-François [Hugo] Lanneau, 60 jaar in februari 1809 — BgM084.
François [Franciscus] Dutho, 60 jaar in juli 1786, gestorven op 23 augustus 1787 — BgM052.
Joseph-Jacques [Nicolaus Albergati] Libaert, gestorven op 25 september 1786 — BgM189.
Pieter-Jan [Joannes-Baptista] De Nicker, 60 jaar in oktober 1808 — BgM148.
Paschasius [Benedictus] Van Schouselen, 60 jaar in februari 1801 — BgM023.
Jacques-Augustin [Bruno] De Smet, 60 jaar in juli 1814 — BgM028.
Jacques [Bernardus] Vanden Berghe, 60 jaar in juli 1816 — BgM024.
Pierre [Anthelmus] Vanden Bossche, 60 jaar in april 1808 — BgM012.

met toevoegng van twee kartuizers in functie bij de monialen in Brugge 2:
Étienne [Amandus] Opden Berg, gestorven op 18 september 1783 — ChM007.2
Jean-Adrien [Franciscus] Cuylits, 60 jaar in juli 1805, gestorven 26 maart 1788 — ChM058.3

Zie ook: Het lot van de kartuizers na de opheffing in 1783 / De Grauwe Jan.

3. Fontes litterales
Grafschriftenboek

bibliotheca Brugge, Erfgoedbibliotheek (OB)
sectio Hanschriften
codicis numerus 607
titulus [Joannes Baptist Donche]4, Versaemelinge van alle de sepulturen, epithafen, besetten, waepens ende blasonen, de welke bevonden worden in alle de kerken, cloosters, abdyen, capellen ende Godshuysen binnen de stad van Brugge, bij een vergaedert 't sedert den jaere 1698 tot den jaere 1796, epoque van hunne vernielinge. Behelsende De Eerw Paters Augustinen folio I, predikheeren fo 73, Recollecten fo 217, Capucinen fo 260, Discalsen fo 283, Carmeliten fo 299, Chartreusen fo 343, 32 quartieren der familien van Velare fo 346 ende van Nollet fo 348, abdie van den Eechoutte fo 351, de oude kerke abdie van den Duynen fo 417, epitaphie van Delfye fo 418
datatio s. XVIII ex. - s. XIX in.
biblio - De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque publique de la Ville de Bruges [Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgiqie, 2], Gembloux & Paris 1934, 718
- Donche, Pieter, 'Enkele Brugse grafschriftenboeken uit ca 1800 en hun samensteller', in: Biekorf, West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 104 (2004), 279-287

...

4. Sigilla5
Brugge, Rijksarchief
Brussel, Algemeen Rijksarchief
Gent, Rijksarchief

...

5. Arma
...

  • 1. De meeste religieuzen zijn opgetekend met hun wereldlijke voornaam. Hun kloosternaam werd tussen vierkante haken bijgevoegd. Hun vermelding in [PCBR 1999] volgt op het einde van elk item. — Onderstaande gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de vermeldingen in voornoemd repertorium.
  • 2. Procurator 1772-1783.
  • 3. Coadjutor 1773-1774 en vicaris 1774-1783.
  • 4. Infanterieofficier van het keizerlijke Oostenrijkse leger gestorven in 1810 (Wikipedia).
  • 5. Volgens gegevens verstrekt door [Delbecque 2008]19 (nr. 95), [De Grauwe 1985a]53, [De Grauwe 1978a]1197, [Vallier 1891]151-152 en pl. XVI.