Joannes de Haerlem

Biographia
Er zijn twee kartuizer tijdgenoten met deze naam die kort na elkaar zijn overleden. De eerste, een Antwerpse monnik van Het Kiel, overleed op 18 september 1535. De tweede, professus van het kartuizerklooster te Vught, stierf op 2 mei 1539. Maar wie van dezen is de auteur van de Passio Dominica, een traktaat met ascetische bespiegelingen over het lijden van Jezus Christus ten behoeve van predikanten. De wetenschappelijke literatuur trekt eensgezind de kaart van de Vughtse kartuizer. Maar is dat zo?
...