Henricus de Coesfeld

Biographia
...

Opera authentica
De sacramento eucharistie
...
De tribus votis monasticis
...
Epistola de instructione iuvenum et noviciorum
...
translatio Medionederlandica
[Deschamps 1984g]
[Willems 2009]

Sermones
[Deschamps 1984f]

Opera spuria
De audiendis missis
In het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 11811-12 (cat. 2160) bevindt zich op fol. 104r-125v een werk De audiendis missis, tussen verschillende werken van de kartuizer Henricus van Coesfeld. Zoals door [Worstbrock 2004] reeds aangegeven, wordt er voor Henricus van Coesfeld geen enkel werk met die titel aangegeven door de oudere bibliografen. Maar ook op inhoudelijke gronden is een toeschrijving aan Henricus van Coesfeld moeilijk vol te houden: de auteur van De audiendis missis citeert namelijk uit de Commentarii van Panormitanus, alias Nicolò de Tudeschi (†1445). Deze benedictijner monnik werkte aan zijn commentaren tijdens zijn verblijf in Siena (1419-1430) en Henricus van Coesfeld was toen reeds geruime tijd overleden. – © Tom Gaens.

Biblio + : Prosopo Cartusiani NL - H