Cartusiani NL – H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROSOPOGRAPHIA PERPETUO EMENDATUR COMPLETURQUE

Nomina principalia Aliae appellationes praenominibus conexae Conspectus bibliographicus
Hector de Moerdrecht
Domus Ultrajectensis
monachus
scriptor
† Utrecht 1465.V.25 (ch. 1466)
[De Weijert-Gutman 2015]280
[Gumbert 1974a]90, 139, 322-323
Kwakkel 2012 37
[Scholtens 1952a]121
Henricus de Coesfeld
Domus Monachorum
monachus
auctor
† Sint-Kruis-Brugge 1410.VII.09
Coesfeldius
de Caminata
de Coesveldia
Kem(e)nade
Kemenadius
Kenemade
Kenemadius
Biblio biographica
[Blüm 1983g]353
[De Backer 1983a]93 (nr. 92)
[De Backer 2012a]154 (nr. 92)
[Gaens 2016a]
[Gaens 2017b]
[Gruijs 1976]102-103
[Hendrickx 1984e]90-91
[Lamalle 1932]41-42, 252
NBC 2005b 226
[PCB 1976]138 (nr. 1015)
[PCB Suppl. 1978]21 (nr. 1015)
[PCBR 1999]dl. 2, 537(nr. NLM043)
PCN Rapiaria_Monnikhuizen 61-65
[Sanders 1990]196
Henricus Sedont
Domus Hollandiae
conversus
† Geertruidenberg ch. 1503
= Bernardus Kestadist ?
[Clark 1997-2005]dl. 2, 96
PB Mont-Sainte-Gertrude 671
PCN Rapiaria_Geertruidenberg 123
  • 1. Ernaast staat tussen ronde haken moeilijk te ontcijferen Henricus Sedont J. C.. – De initialen J. C. verwijzen naar Jean Chauvet († 1337) die een verzameling Transumptum ex chartis Capituli Generalis (4 delen in 5 banden) heeft bijeengebracht, bewaard in de Archives de la Grande Chartreuse, 1 Cart. 14 (zie [Clark 1997a]XVI-XVII). Het eerste deel omvat de generale kapittelbesluiten der jaren 1250-1401 waarvan slechts de jaren 1250-1379 werden uitgegeven door [Clark 1998a]. De overige delen betreffen respectievelijk de jaren 1402-1500 (dl. 2), 1501-1550 (dl. 3a), 1551-1600 (dl. 3b), 1600-1658 (dl. 4).