Cartusiani NL – C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROSOPOGRAPHIA PERPETUO EMENDATUR COMPLETURQUE
(Nomina1 : prosopo ad tempus plus minusve completa — Nomina : prosopo in progressum / in custodiam)

Nomina principalia Aliae appellationes praenominibus conexae Conspectus bibliographicus
Christianus [Monnikhuizen]
Domus Monachorum
monachus
† 1361.X.08 (ch. 1362)
[De Backer 1983a]88 (nr. 42)
[De Backer 2012a]150 (nr. 42)
PB Monichusen 91
PB Monichusen 48
PB Monichusen 1752
PCN Rapiaria_Monnikhuizen 30
[Sanders 1990]192
[Scholtens 1932a]14, 16
[Scholtens 1953a]94
Cornelius de Brielis I
Domus Hollandiae
monachus
† 1499.VIII.17 (ch. 1500)
PB Mont-Ste-Gertrude 663, 75)4
PCN Rapiaria_Geertruidenberg 24
Reusens 1903, 27
[Sanders 1990]192
[Scholtens 1942a]309
[Van Hasselt 1886]3025
Cornelius de Brielis II
Domus Hollandiae
monachus
† 1529.IX.30 (ch. 1530)
[Clark 1996]dl. 1, 836; dl. 2, 4
[Clark 1997-2005]dl. 2, 271
[Gaens & Sanders 2016]3067
Keussen 1919, dl. 2, 126 (nr. 375:126)
PB Diest 988
PB Mont-Ste-Gertrude 689, 7610
[PCB 1976]87 (nr. 498)
[PCBR 1999]dl. 1, 345 (nr. NLM022); dl. 2, 535 (nr. NLM022)
PCN Rapiaria_Geertruidenberg 30
[Sanders 1990]193
[Timmermans 2011b]29011
[Van Hasselt 1886]32012
Wils 1946, 261, 372
Cornelius de Brielis III
Domus Sanctae Sophiae (Vught)
monachus (senior)
† Liège 1541.VII.10, VII.11 (ch. 1542)
[Clark 1997-2005] dl. 3, 37
[Gaens & Sanders 2016]304
PB Liège 11913
[PCB 1976]87 (nr. 499)14
[PCBR 1999]dl. 2, 97 (nr. LiM029)15, 534 (nr. NLM017)
PCRB Suppl._Liège 61
PCN Rapiaria_Vught 21
[Seynaeve 1981]30316
[Stiennon 1955]510
Cornelius de Cemiterio
Domus Sanctae Sophiae (Vught)
monachus
† Sancta Sophia, Sint-Michielsgestel 1594.I.22, I.27 (ch. 1594)
Kerkovius
Van den Kerc(k)hove(n)
[Clark 1997-2005]dl. 4, 40
[Clark 2001b]70
[Delvaux & De Grauwe 1993a]714
Drossaers 1917, 537 (nr. 349)
[Gaens & Sanders 2016]305-306
Graf- en gedenkschriften 1873, 52817
PB Anvers-Lierre 68
PB Anvers-Lierre 74-75
PB Anvers-Lierre 9018
PB Bois-le-Duc 206
PB Bois-le-Duc 240
PB Mont-Ste-Gertrude 50
[PCB 1976]89 (nr. 517)
[PCBR 1999]dl. 2, 535 (nr. NLM021)
[Sanders 1990]193
[Scholtens 1932b]354-355
[Scholtens 1939a]81, 152-157, 164
[Timmermans 2011b]2819
Van Lommel 1875, 392
Cornelius De Groot(e)
Domus Sanctae Sophiae (Vught)
monachus
† Sancta Sophia, Den Bosch (refugium) 1614.II.28 (ch. 1614)
auctor
[Bastin & Hogg 2009a]dl. 4:1, 108; dl. 4:2, 256
[Clark 2001c]51
[Gaens & Sanders 2016]30520, 34621
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]23622, 25123
[Le Vasseur 1890-1893]dl. 1, 229
NNBW 6 (1924), 64724
PB Campen 5425
PB Campen 64-65
PCN Rapiaria_Vught 23
Raissius 1632 [177]26
[Scholtens 1939a]4127, 163
Cornelius Jansonius Schoonhovius
Domus Hollandiae
monachus
auctor
† 1623.II.01 (ch. 1623)
[Clark 1997-2005]dl. 4, 174-175
[Clark 2001c]79
[D’Ydewalle 1945]160-161, 167, 182, 207
[De Grauwe 1978b]1278
[De Grauwe 1997]3728
[Hendrickx 1987]98-99
[Le Vasseur 1890-1893]dl. 1, 148-149
[Moereels 1946]
NNBW 6 (1924), 854-85529
PB Mont-Ste-Gertrude 62-63
PB Mont-Ste-Gertrude 72
PB Bruges Sainte-Anne 6830
PB Bruges Sainte-Anne 7331
PB Bruges Sainte-Anne 99
[PCB 1976]90 (nr. 526)
[PCBR 1999]dl. 2, 496 (nr. NLM020), 535 (nr. NLM020)32
PCN Rapiaria_Geertruidenberg 27
[Sanders 1990]193
[Scholtens 1951a]34
Stooker & Verbeij 1997, dl. 1, 23133; dl. 2, 371-372 (nr. 1118)
Cornelius Minimus
Domus Monachoum
monachus
† 1475.VIII.03; X.03, X.04; XII.11 (ch. 1476)
de Nimiris [Clark 1992a]17
[De Backer 1983a]88 (nr. 45)
[De Backer 2012a]150 (nr. 45)34
PB Monichusen 2735
PB Monichusen 5136
PCN Rapiaria 31
[Scholtens 1932a]56-5737, 5838
[Scholtens 1953a]10939
[Van Hasselt 1886]19140, 34741
Cornelius Petri de Brielis
= Cornelius de Brielis II
Cornelius Petri de Brijlis
= Cornelius de Brielis II
Cornelius Petri de Brillis
= Cornelius de Brielis II
Cyriacus de Alcmaria
Domus Sanctae Sophiae (Vught)
monachus
† Sancta Sophia, Vught ch. 1519
de Alc(k)maer [Gaens & Sanders 2016]307
PB Bois-le-Duc 23742
[Scholtens 1939a]71
 • 1. ch. 1362 obiit D. Christianus prior Gelriae, qui habet tricenarium (Jos. Capus dit: quondam prior Gelriae. Est-il mort en charge et est-il le 1er prieur? Je ne sais, il est probable qu’il y en a d’autres. – Elders wordt naar Joseph Capus verwezen met zijn initialen. Hij was van 1652 tot 1682 vicaris van het kartuizerklooster te Montrieux en heeft in 1681 een omvangrijke verzameling cartae uit de kartuizen van de Provincia Provinciae bijeengebracht in een tot dusver onuitgegeven handschrift van ca. 1000 p., heden bewaard in een privécollectie (zie P. Amargier, R. Bertrand, A. Girard & D. Le Blévec, Chartreuses de Provence, Aix-en-Provence 1988, 132, 305).
 • 2. ch. 1362 obiit D. Christianus prior Gelriae qui habet tricenarium (un nécrologe dit: olim prior – j’ignore qu’il a raison).
 • 3. ch. 1500 obiit D. Cornelius Brilis (de Brielis ?) monachus professus ejusdem domus.
 • 4. Août 17 obiit D. Cornelius Brilis monachus professus domus Hollandie ch. 1500 et 1530. De laatste jaarvermelding wil slechts verduidelijken dat nog een andere in Geertruidenberg geprofeste monnik met dezelfde naam staat opgetekend in de akten van de algemene kapittelvergadering der Grande Chatreuse in dat jaar gehouden. – Er zijn meerdere plaatsen die naar deze naamvorm verwijzen:
  - Briel of Den Briel is een parochie gelegen aan de Schelde, tussen Baasrode en Sint-Amands, in de provincie Oost-Vlaanderen, op enkele kilometers van Dendermonde (Wikipedia).
  - Brielen is een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van de stad Ieper (Wikipedia).
  - Brielle, ook wel Den Briel, is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland gelegen op het eiland Voorne (Wikipedia).
  - Bruyelle (volkstaal: Briel) is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen en een deelgemeente van de Waalse stad Antoing op weg van Tournai naar Valenciennes (De Seyn I, 153, 181).
  - Den Briel bij Hechtel / Maaseik (Gysseling 1960, 189).
 • 5. Sterfdag: XVI Kal. [Septembris], d.i. 17 augustus.
 • 6. ch. 1528 Et domnus Cornelius Brielis ibidem (= huis van Sint-Sophia bij Den Bosch) hospes vadat hospitatum ad domum Dyestensis ad Ordinis voluntatem.
 • 7. De verwijzing naar ‘[Van Hasselt 1886], 195’ is onbestaande.
 • 8. ch. 1530 obiit D. Cornelius Brielis monachus professus domus Hollandiae, hospes in domo Diestensi.
 • 9. Exact overeenkomstige herhaling van vorige notitie.
 • 10. Septembre 30 obiit D. Cornelius Petri de Brielis, monachus professus domus Hollandie ch. 1500, ou 1530, voir au 17 Août. Vergelijk de opmerking bij Cornelius de Brielis I.
 • 11. 30 september: Domnus Cornelius Petri monachus Hollandie, c. 1530.
 • 12. Sterfdag: II Kal. [Octobris], d.i. 30 september.
 • 13. ch. 1552 obiit D. Cornelius de Brielis monachus professus domus Leodii.
 • 14. De hier vermelde sterfdag van 5 juli is foutief.
 • 15. De hier vermelde sterfdag van 5 juli is foutief.
 • 16. Item eodem anno [1541] .V°.Idiis julii religiosus pater Cornelis Brilis senior domus primo professus in domo sancti Sophie secundo hic qui ultra sexaginta annos vixit in ordine, gectieerd uit RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 6, fol. 41v. Sterfdag: de 5e van de Iden van juli, d.i. 11 juli. Volgens RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 7 overleed hij op de 6e van de Iden van juli, d.i. 10 juli.
 • 17. Sterfdag: 22 januari.
 • 18. ch. 1594 obiit D. Cornelius Kerkovius, professus et olim prior domus Sanctae Sophiae, et quondam prior domus Lyrae, et procurator bonorum cartusiae in Brabantia, qui ultra 56 annos laudabiliter vixit in ordine, habens missam de Beata Maria per totum ordinem (et plenum monachatum in 7 provinciis Alemaniae, ex charta 1595). – Dezelfde aantekening treft men aan in The Villeneuve Necrology, dl. 4, 40 (ed. [Clark 1997-2005]) en in PB Bois-le-Duc, 240 (zie hierna).
 • 19. 27 januarius: Domnus Cornelius Kerckhoven professus domus Sophie prior et rector domus huius, etiam fuit rector domus Hollandie, obijt prior domus Sophie, in senecute bona a° 1594 qui huic domui bene prefuit et multa construxit, c. 1594.
 • 20. De auteurs verwijzen naar De Wal (= Perus De Wal, Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis ...) volgens wie hij naast Sermones de tempore et de sanctis ook een Martryrologium schreef.
 • 21. “Van Cornelius de Groot wordt vermeld dat hij procurator was, maar hij is als dusdanig in geen enkele bron terug te vinden”.
 • 22. Kalendarium, Februarius 28: “Anniversarium domni Cornelii de Groot professi et alias procuratoris huius domus et alias prioris domus Campensis qui laudabiliter 67 annis vixit in ordine [c.1614]”.
 • 23. Kalendarium, Maius 17: “Anniversarium domini Henrici de Groote patris confratris nostri domni Cornelii benefactoris nostri”.
 • 24. De verwijzing naar deze kartuizer in ‘H. J. J. Scholtens, Een boek over Karthuizers (Roermond 1924) 90-93’ (= Citekey: Lambres...1924 niet gevonden) is onbestaande. Het betreft enkel een beknopte beschrijving van het kartuizerklooster te Vught.
 • 25. ch. 1614 obiit D.Cornelius de Groote professus et senior domus Sanctae Sophiae, alias prior domus campensis, qui 67 annnis laudabiliter vixit in ordine.
 • 26. Scripsit sermones de tempore & de sanctis.
 • 27. Over zijn literaire activiteit herhaalt hij Raissius (zie aldaar).
 • 28. ch. 1623 D. Cornelius Joannis professus dominus Montis Sanctae Gertrudis in Hollandia qui ultra 60 annos laudabiliter vixit in ordine, et ultra 40 annos in vicariatu de monialium Brugis, habens plenum cum psalterijs monachatum et missam de B. M. per totum ordinem et anniversarium perpetuum scribendum in calendariis domorum sub die obitus sui qui fuit 1 februarij([De Grauwe & Timmermans 2009]38; [Timmermans 2011b]33; [Timmermans 2012a]dl. 1, 38) Et in provincia Teuthoniae missam de S. Anna. – Een overeenkomstige notitie wordt teruggevonden in Le Vasseur die daaruit werd gekopieerd door Palémon Bastin in zijn cahier met informatie over Geertruidenberg (zie aldaar). Gelijkaardige formuleringen uit de kapittelbesluiten van de Grande Chartreuse verschijnen ook in andere hier geciteerde documenten.
 • 29. De verwijzing naar [Maisons Chartreux 1913-1919]dl. 2, 1915, 213-214, 217-218, doet niets ter zake wat Jansonius betreft: men vindt er slechts een kort overzicht van de geschiedenis van het Hollandse Huis in Geertruidenberg en van het kartuizerinnenklooster Sint-Anna in Brugge.
 • 30. 1579 (sic erboven geschreven) - 1620 D. Conelius Jansonius Schoonhovius professus domus Sanctae Gertrudis in Hollandia vir bonus et magnae aedificationis ac diligens in divino officio per 43 (sic erboven geschreven) annos vicarius; absolutus autem ab officio vicariatus prope caecitatem (blindheid). Unde etiam habuit aliquot postremis annis subsidiarium (hulpkracht) D. Gerardum Eligii professum domus Bruxellenis; nihilominus cum nullam domum professionis reliquam haberet, haesit (blijven vertoeven) in eadem domo in qua et obiit 1623, 1a februarii. Vixit ultra 60 annos laudabiliter in ordine, habens plenum monachatum, missam de Beata, et anniversarium perpetuum per totum ordinem, et in provincia Theutoniae missam de Sancta Anna.
 • 31. ch. 1632 obiit D. Cornelius Joannis (Jensonius, J. C.) ... in calendariis domorum sub die obitus qui fuit (1a febr., J. C. vies captus) ... Vies is waarschijnlijk een schrijffout voor dies. – De initialen J. C. verwijzen naar Joseph Capus, vicaris van het kartuizerklooster te Montrieux van 1652 tot 1682, die in 1681 een omvangrijke verzameling cartae uit de kartuizen van de Provincia Provinciae heeft bijeengebracht in een tot dusver onuitgegeven handschrift van ca. 1000 p., heden bewaard in een privécollectie (zie P. Amargier, R. Bertrand, A. Girard & D. Le Blévec, Chartreuses de Provence, Aix-en-Provence 1988, 132, 305).
 • 32. Sterfdag: 10 februari, een vergissing?
 • 33. Met verwijzing naar ‘Sint-Andries, kartuizerinnen (hss. 1118 ...)’.
 • 34. Sterfdag: 3 of 4 oktober.
 • 35. ch. 1473 ... Et approbamus cartam visitatorum, factam fratribus ... et Cornelio de Nimiris, seriose committentes visitatoribus ut secundum formam statutorum cum plena auctoritate capituli generalis eosdem acrius puniant, per domos etiam ordinis eos dividendo, si, quod absit, efficaciter se non emendaverint (door ze zelfs te verspreiden over de huizen van de orde, indien, voor zover het onbreekt, ze zich niet effectief zouden hebben gecorrigeerd).
 • 36. ch. 1476 obiit D. Cornelius Minimus monachus professus domus in Monichusen.
 • 37. ch. 1462 ... et D. Cornelius ibidem [sc. in domo Trajecti] hospes revertatur ad domum Monachorum professionis suae, et stet contentus ordinatione statutorum et sacrorum canonum.
 • 38. Hetzelfde citaat als in PB Monichusen, 27 (zie aldaar).
 • 39. Sterfdag: 3 augustus.
 • 40. Item domino Cornelio, professo monacho in Monichusen, nobiscum ad tempus hospitato
 • 41. Sterfdag: III Idus [Decembris], d.i. 11 december.
 • 42. ch. 1519 obiit D. Cyriacus monachus professus domus prope Buscumducis.