Cartusiani NL – G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROSOPOGRAPHIA PERPETUO EMENDATUR COMPLETURQUE

Nomina principalia, inclusive aliae appellationes Conspectus bibliographicus
Gerardus (de) Benis(s)on1
alias Gerardus (de) Bamson, (de) Bemson
Domus Monachorum
donatus
† Monnikhuizen 1533 (ch. 1534)
[Clark 1997-2005]dl. 2, 2982
[De Backer 1983a]89 (nr. 60)
[De Backer 2012a]151 (nr. 60)
PB Monichusen 543
PCN Rapiaria_Monnikhuizen 195
Gerardus Capelle(n)4
Domus Monachorum
monachus
† Monnikhuizen ****.V.30
[De Backer 1983a]89 (nr. 61)
[De Backer 2012a]151 (nr. 61)
Gerardus Hachard5
alias Gerardus Haclard, Hactard, Hacterd
Domus Monachorum
donatus
† Monnikhuizen 1563 (ch. 1564)
[Clark 1997-2005]dl. 3, 1586
[De Backer 1983a]90 (nr. 63)
[De Backer 2012a]152 (nr. 63)
PB Monichusen 557
Gerardus I [Monnikhuizen]8
Domus Monachorum
conversus
† ****.I.01
[De Backer 2012a]151 (nr. 57)
Gerardus II [Monnikhuizen]9
Domus Monachorum
† ****.I.14
[De Backer 2012a]151 (nr. 56)
Gerardus III [Monnikhuizen]10
Domus Monachorum
† ****.X.01
[De Backer 2012a]151 nr. 58)
Gerardus IV [Monnikhuizen]11
Domus Monachorum
† ****.X.26
[De Backer 2012a]151 (nr. 59)
Gerardus V [Monnikhuizen]12
Domus Monachorum
donatus
† ch. 1504
PCN Rapiaria_Monnikhuizen 194
Gilbertus Dreybert13
= Sibertus Erckenbusch ?
Gualterus Bor14
Domus Monachorum
monachus
† 1500.X.15 (ch. 1501)
PCN Rapiaria_Monnikhuizen 46
 • 1. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 2. Charta Cap. Gen. 1534: “Obierunt ... Gerardus de Benisson, donatus domus Monachorum”.
 • 3. “ch. 1534 obiit (Fr.) Gerardus de Benisson (de Bemson - - - -) donatus domus Monachorum”.
 • 4. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 5. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 6. Charta Cap. Gen. 1564: “Obierunt ... Gerardus Haclard, donatus domus Monachorum”.
 • 7. “ch. 1564 obii (Fr.) Gerardus Hactard (Hachard J. C.) donatus domus Monachorum”. – De initialen J. C. verwijzen naar Jean Chauvet († 1337) die een verzameling Transumptum ex chartis Capituli Generalis (4 delen in 5 banden) heeft bijeengebracht, bewaard in de Archives de la Grande Chartreuse, 1 Cart. 14 (zie [Clark 1997a]XVI-XVII). Het eerste deel omvat de generale kapittelbesluiten der jaren 1250-1401 waarvan slechts de jaren 1250-1379 werden uitgegeven door [Clark 1998a]. De overige delen betreffen respectievelijk de jaren 1402-1500 (dl. 2), 1501-1550 (dl. 3a), 1551-1600 (dl. 3b), 1600-1658 (dl. 4).
 • 8. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 9. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 10. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 11. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 12. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 13. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum
 • 14. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum