0. Algemene bibliografie

[Alaerts 2000]
[Alfaura 1670f]
[Ameye 2004]

[Bekaert 2011]
[Bernaer 1983]
[Bernaer 1985]
[Bernaer 1986]
[Bernaer 2009]
[Bernaer 2014a]
[Bernaer 2014b]
[Bernaer 2014c]
[Bernaer 2014d]
[Bernaer & Boelaert 2003]
[Billiet 1934]
[Boelaert & Boelaert 2002a]
[Boelaert & Boelaert 2002b]
[Boelaert & Boelaert 2002c]
[Boelaert & Boelaert 2003]
[Boulaert & Boulaert 20004a]
[Boelaert & Boelaert 2004b]
[Boelaert & Boelaert 2004c]
[Boelaert & Boelaert 2005]
[Boelaert & Boelaert 2007]

[Carlat & Timmermans 2003]103
[Claassens 2007a]
[Claassens 2007b]
[Claassens 2014]

[Danneels 2014]
[De Backer 1984a]
[De Backer & De Grauwe 1986]199
[De Grauwe 1985a]10-38, 6 ill.
[De Grauwe 2005b]
[De Smet 1983]
[Deblander 2014]
[Delvaux 1972a]
[Delvaux 1983]
[Dhoeve 1978]
[Dhoeve 1979]
[Duwijn 1983b]

[Faesen 2013]

[Gaens & De Grauwe 2006]93-95, 3 ill.
[Goffin 1991a]35-48

[Hendrickx 1984d]
[Hendrickx & Andriessen 1981]
[Herne 1983]
[Herne 2014]
[Hogg 1990b]

[Kors 2003a]
[Kors & Claassens 2007]
[Kwakkel 2002]
[Kwakkel 2003]

[Lamalle 1926]
[Lamalle 1932]
[Landelin-Hoffmans 1948]

[Mahy 1933]
[Marrow 2007]
[Mertens 1993]
[Mulder 2003]
[Mulder 2007a]
[Mulder 2008b]

[Nevens 2014]

[Ost 1983]
[Ost 1998]
[Ost 2001]

[PCBR 1999]dl. 1, 23-130

[Roeykens 1975]
[Roeykens 1977]
[Roeykens 1998]

[Schrije 1995]
[Schrije 1997]

[Temperman 1965]
[Temperman & Bernaer 1983]
[Timmermans 2012a]
[Timmermans 2013]
[Timperman 1983]
[Tytgat 1983]

[Van Couwenberghs 1887]
[Van de Wiel 1984]379
[Van den Gheyn 1901d]
[Van den Gheyn 1901h]
[Van den Gheyn 1901l]
[Van den Gheyn 1901s]
[Van Ongeval 1983]
[Vanderputten2001]
[Verdeyen 1995]
[Vrancken 1982]

[Wayembergh 1911]
[Wayembergh 1912]
[Wayembergh 1913]

Websites
Binnengevel van het gastenkwartier (camera mulierum) omstreeks 19081
Gemeentelijk Studiegenootschap Hernse kartuis (project)
Kadasterplan van de kloostersite uit 18342
Kartuizerklooster [Herne, het groene kwadrant]
Kartuizerklooster (voormalig) [Inventaris van het onroerend erfgoed]
Kartuizerklooster te Herne [Foto's Jean-Pierre Beké]
Kartuizerklooster van Herne [Wikipedia]
Kartuizerklooster, Herne [Foto's Flickr]
Vogelvluchtperspectief van de site van het kartuizerklooster te Herne3
Vooraanzicht van het kartuizerklooster te Herne in 1783, gezien vanuit het zuidwesten4Onderstaande bibliografie is gekopieerd uit de Nouvelle Bibliographie Cartusiennene. Cartusiana. Dl. 3: Maisons de l'Ordre, 2e édition revue, corrigée et augmentée par une équipe de chercheurs sous la direction des Chartreux de Sélignac, Grande Chartreuse, 2005, p. 1199-12055. Gaandeweg wordt deze bibliografie naar vorm herwerkt, uitgesplitst, zo nodig inhoudelijk geanalyseerd, en vervolledigd volgens de structuur van het monasticon. — Frans Hendrickx.

Imprimés

1873 KIEKENS, F., SJ., « Deux chartreux d’Alost honorés dans leur Ordre du titre de bienheureux. » Dans: Précis historiques, 22 (1873) 394-400. (cfr aussi Laurent MUSCHESELE O. Cart.)
1883 cfr LEFEBVRE II, 273.
1887/91 cfr LE COUTEULX, V, 64-66, 323, 353; VI, 441.
1890/93 cfr LE VASSEUR, V, Index Tertius.
1891 cfr VALLIER, 194 (1 sceau) et 419 (1 sceau).
1908 BOIS D’ENGHIEN, E., « Epitaphier du Pays d’Enghien. » Dans: An¬nales du Cercle Archéologique d’Enghien, 7 (1908-1914) 273-534 (455-460: sept épitaphes d’Hérinnes.).
1908 FRATI, L., Catalogo dei codici latini della R. Biblioteca Universitaria di Bologna. Bologne, 1908, n. 893 et 896 (1742 et 1744.)
1913/19 cfr Maisons, II, 191.
1913 REYPENS, L., « De feesten te Gent in 1498 en 1500. » Dans: Volkskunde, 24 (1913) 87, 135, 185, 226. (Extraits latins avec traduction néerlandaise de la chronique de la chartreuse.)
1914 O’SHERIDAN, M.P., « Une tentative malheureuse de Ruysbroeck. » Dans: Revue belge d’Histoire, 1 (1914) 120-122.
1914 Wayembergh, K.L., « Nog “Acht jaren oorlog” (1689-1697). » Dans: Eigen Schoon, 4 (1914) 8-11.
1933 MAHY, L., « Un Livre censier de 1421. » Dans: Annales du Cercle Archéologique d’Ath, 19 (1933) 41-45.
1935 DORRESTEYN, H., Der Kerken Claghe. Dans: OGE, 9 (1935) 5-28.
1948 HOFFMANS, L., Un Roger van der Weyden inconnu ? Enghien, 1948. (Tableau d’Hérinnes?)
1955 BILLIET, R., Toponymie van Herne. Gand, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde, VI, n. 75, 197 p. + cartes, passim.
1967 PERSOONS, E., Handschriften uit kloosters in de Nederlanden in Wenen. Dans: ABB, 38 (1967) 95.
1972 DELVAUX, H., « Chartreuse de Hérinnes. » Dans: Monasticon Belge. Tome IV. Province de Brabant, 6ème vol., Liège, 1972, 1429-1456.
1975 ANON., Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur/Deel 2n Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde. Gand, Snoeck-Ducaju, 1975, 269-270 et tableau V.
1976 COUN, Th., De Middelnederlandse vertalingen van de “Regula Sancti Benedicti”. Een studie gebaseerd op een codicologisch onderzoek van de handschriften met een tekstuitgave van de oudste Middelneder¬landse vertaling. Louvain, 1976, 4 vol. (cfr 1979).
1977 DE BRUIN, C.C., « Het Oude Testament. Eerste stuk. » Dans: Verza¬meling van Middelnederlandse Bijbelteksten, Grote Reeks, Afdeling I. Leyde, 1977, 9. (Sur la traduction de la bible en néerlandais en 1380. Oeuvre d’un chartreux d’Hérinnes ?).
1977 DE BRUIN, C.C., De Delftse Bijbel in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave A.D. 1977. Amsterdam-Alphen a.d. Rijn, 1977. (L’auteur de cette traduction Moyen-Néerlandaise de la bible de 1455 est pro¬bablement un chartreux d’Hérinnes).
1979 COUN, Theo, Hoe verzeilde Vranke Callaert in de geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde? Dans: OGE, 53 (1979) 3-14. (Il s’agit e.a. du traducteur de la Bible de 1360, moine de la chartreuse. cfr 1976).
1979 DE BRUIN, Cebus C., « De prologen van de eerste Historiebijbel geplaatst in het raam van de tijd. » Dans: The Bible and Medieval Culture, éd. W. LOURDEAUX and D. VERHELST. Louvain, Mediævalia Lovanensia. Series I, Studia VII, 1979, VIII + 286 p.
1980 COUN, Th., De oudste Middelnederlandse vertaling van de Regula S. Benedicti. Hildesheim, Regulæ Benedicti Studia. Supplementa 8, 1980. (Le traducteur de la Bible de 1360, peut-être moine de La Chapelle, serait le traducteur de la règle de S. Benoît.)
1981 DE BRUIN, C.C., « De relatie tussen de Delftse Bijbel (1477) en de Keulse Bijbel (1479). » Dans: Studies voor Damsteegt… Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, Leyde, 1981. (La version de Delft serait l’œuvre d’un chartreux d’Hérinnes).
1981 cfr SCHWENGEL, Georges, Propago…
1981 VERDEYEN, P., Geraert van Saintes [en] Hendrik Utenbogaerde. De twee oudste bronnen van het leven van Jan van Ruusbroec door zijn getuigenissen bevestigd. Uit het Latijn vertaald door de Bene¬dictinessen van Bonheiden. Ingeleid door... Bonheiden, 1981, 164 p.
1981 PLUSIEURS, Jan Ruusbroec en de Kartuizers te Herne. (Programme des fêtes et catalogue de l’exposition). Hérinnes, 1981, 9 p. + 1 pl. (ronéot.).
1984 DE BACKER, Christian, « De kartuize van Herne. » Dans: Moderne Devotie. Figuren en Facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984. Catalogus. Nimègue, 1984, 65-67.
1985 ANON., « De Aerebeekwandeling te Herne. » Dans: Brabant, 1985, n. 5, 2-5 + ill.
1985 BERNAER, Gina, « De donaat Josephus de Vroede. » Dans: Het oude land van Edingen en omliggende, 13 (1985) 52-55.
1985 BERNAER, J., « Enkele aanvullende gegevens voor Herne bij J. De Grauwe, Historia Cartusiana Belgica. » Dans: Het oude land van Edingen en omliggende, 13 (1985) 277-279 + ill.
1985 DE BRUIN, C.C., De Verspreiding van de Volkstaalbijbel. Dans: OGE, 59 (1985) 344-353. (Sur un moine anonyme de La Chapelle, tra¬ducteur de la Bible en néerlandais).
1985 VRANCKEN, J., « Gillis Sterckx van Lennik meer dan 20 jaar procu¬rator van de kartuis te Herne. » Dans: Het oude land van Edingen en omliggende, 13 (1985) 152-155.
1988 DELANNOY, Yves, « Les œuvres d’art de la salle des sœurs augustines d’Enghien au musée de la ville d’Enghien. » Dans: Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, 24 (1988) 125-182. (Certaines œuvres d’art en provenance de la chartreuse).
1990 HOGG, James, Hérinnes. In: DHGE, 1990, t. 23, 1461-1464.
1995 SCHRIJE, Kurt, Het kartuizerklooster te Herne (1314-1534). Een prosopografische studie. Louvain, 1995, 2 vol., 115 et 118 p. dans: Samenvattingen van licentiaatsverhandelingen en proefschriften Ge¬¬schiedenis Kath. Univ. Leuven, 1995, 134-136
1995 SCHRIJE, Roger, « Een waardevol handgeschreven perkament uit 1740, » Dans: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 1995, t. 23, 180-182, ill. (Sur un diplôme de participation aux biens spirituels de l’Ordre.)
1996 BERTELOOT, Amand, Herzog Librandus von Burgund. Ein frommer Fürst im Dickicht der niederländischen Legenda aurea-Tradition. Dans: OGE, Anvers, 1996, t. 70, 128. (Le chartreux de La Chapelle, traducteur en néerlandais de la Bible de 1360, de la Règle de S. Benoît, de la Vitæ Patrum, etc. serait aussi traducteur de la Légende Dorée.)
1997 VAN LIEDEKERKE, Maurits, « Nieuwe studie over kartuizerklooster van Herne voorgesteld. » Dans: Het Oud Lande van Edingen, 25 (1997) 277-282.
1997 VAN LIEDEKERKE, Maurits, « Kartuizer van Herne moffelde pamflet van Jan van Ruusbroec weg. » Dans: Het Oude Land van Edingen, 25 (1997) 70-75.Sources manuscrites

Archives

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
62.H.8. 1429-17e siècle; 62.H.13. 1444-1739. (A.D.II, 243).
BRUXELLES, BIBLIOTHÈQUE ROYALE
ms. 77-78
ms. 116
ms. 158
ms. 167
ms. 899-901
ms. 1133-1135
ms. 1515 (épitaphier du pays d’Enghien; 7 épitaphes de l’église des chartreux, e.a. de 1390)
ms. 1680 (Calendarium, Breviarium)
ms. 2055
ms. 2229-2230 (Gérard Haghen, Beati misericordes)
ms. 2529-2532
ms. 2653-2662
ms. 3416-3424
ms. 4922-4924
ms. 4929-4932
ms. 4933-4934
ms. 4935-4943
ms. 4948
ms. 4954
ms. 4961
ms. 4971-4973
ms. 4987
ms. 4991
ms. 5010
ms. 5018-22 (Jacobus de Gruitrode, Speculum omnis status humanæ vitæ, 1478)
ms. 5029-5030
ms. 5053-5054
ms. 5076-5081
ms. 5122-5126
ms. 5149
ms. 5628-5637 (e.a. Laur. van Musschezele, De divinis horis)
ms. 7215-7216
ms. 13753-13754 (La chronique de Beeltsens.)
ms. 14069-14088
ms. 18202: (Cartulaire à partir de 1423; 100 Actes de 1212-1436. La deuxiè¬me partie est à LONDRES, BRITISH LIBRARY, mss. add. n. 25056)
ms. 21536-21540 (ff. 141-224: Privata anniversaria, Obituaire du 15e-17e s.)
ms. 21852
BRUXELLES, ARCHIVES DU ROYAUME
Fonds: Archives ecclésiastiques; Archives du Conseil Royal gouver¬ne¬mental; Conseil des Finances; Cham¬bre des Comptes; Seigneurie d’Enghien.
ms. AGR, n. 14206/6 (Capitula generalia, cartes de 1416-1426 & 1428-1442). Dans: AC 100/24 (Auparavant ms II, 1959, de la Bibl. Royale de Bruxelles.)
MONS, ARCHIVES DU ROYAUME
Fonds Chartreux de Hérinnes.
LILLE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Documents concernant les relations avec l’Abbaye de Saint-Aubert et la chartreuse de Valenciennes.
MALINES, ARCHIVES DE L’ARCHEVÊCHÉ
Notices de 1723 et 1734.

Bibliothèques

PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL
Provenance: Chartreuse de La Chapelle-lès-Hérinnes.
ms. 1124 (22 H.L.). (Recueil à l’usage de la chartreuse de La Chapelle-lès-Herinnes). (ms. F.C.)
PARIS, BIBLIOTHÈQUE MAZARINE
Provenance: Chartreuse de La Chapelle-lès-Herinnes.
ms. 992 (1045). (Recueil d’opuscules); (ms. F.C.)
ms. 1734 (566). (Recueil de Vies de Saints); (ms. F.C.)
ms. 4318 (1097). (Recueil); (ms. F.C.)
ms. 1337 (1009). (« Sporta fragmentorum »). (ms. F.C.) (A.D. I)

  • 1. Postkaart.
  • 2. Dit plan geeft de toestand weer die ontstond na de verkaveling en de publieke verkoop van de site en na de afbraak van de kerkgebouwen.
  • 3. Zoals ze er waarschijnlijk uitzag bij de opheffing van het klooster in 1783. Schets door Jan Boelaert (15 september 2001).
  • 4. Reconstructie door Kan Boelaert (12 oktober 2004).
  • 5. CD-ROM. Niet in de handel.